10 Nisan Cuma , 2020

Sağlık

Erzincan’da Uzman Hekimlere “Corona Virüs” Eğitimi

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik başkanlığında, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan uzman hekimlere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili tarafından Corona Virüs eğitimi verildi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen eğitime Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Babürşah Taşlı, hastane başhekim yardımcıları ve hastane uzman hekimleri katıldı. Eğitimde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili tarafından; “Çin Halk Cumhuriyetinin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan yeni bir alt tipe bağlı “2019-nCoV” olarak tanımlanan Corona virüs hastalığı hakkında bilgiler verildi.

Devamı...

Doç. Dr. Hirik’ten “4 Şubat Dünya Kanser Günü” Mesajı

Haber: Eren VARLI Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Hirik mesajında; “Günümüzde kanser hem dünya hem ülkemiz için ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Dünya genelinde yaklaşık her 6 ölümden biri, ülkemizde ise her 5 ölümden biri kanser nedeniyle gerçekleşmektedir. Kanserden ölümlerin yaklaşık üçte biri; tütün kullanımı, yüksek beden kitle indeksi (fazla kilolu ya da şişman/obez olma), meyve ve sebzeden fakir beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol tüketimi gibi başlıca beş davranışsal ve beslenme ile ilgili risk faktöründen kaynaklanmaktadır. Oysa günümüzde kanserlerin %30-50’ye yakınının, risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejilerinin uygulanması yoluyla önlenebilir durumda olduğu bilinmektedir. Ayrıca, erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse birçok kanserin iyileşme olasılığı da yüksektir. Dünya Kanser Günü ilk kez 2005 yılında, ülkemizin de yakın işbirliği içerisinde olduğu Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından düzenlenmiştir. Her yıl 4 Şubat Dünya Kanser Gününde Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) ve ortak kuruluşların birlikte yürüttüğü, milyonlarca ölüme neden olan ve pek çoğu önlenebilir olan bir hastalığa karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla tüm dünyada kampanyalar düzenlenmektedir. UICC’nin yeni üç yıllık teması “kararlıyım ve yapacağım” olarak belirlenmiş olup 2018’de başlatılmıştır. 3 yıl sürecek “kararlıyım ve yapacağım” kampanyasının orta noktası olan 2020 yılı, bireysel kararlılığı güçlendirici bir eylem çağrısıdır ve geleceği etkilemede bugünden eyleme geçmenin önemini vurgular. Dünya Kanser Günü; yankı uyandırmayı, değişim aşılamayı ve farkındalık gününün geçmesinden çok sonraları da sürdürülecek bir eylemi harekete geçirmeyi amaçlayan bir kampanyadır. Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kanser alanında yoğun çalışmaları bulunan uluslararası saygın kuruluşlar, kim olursa olsun herkesin küçük ya da büyük eylemlerinin, uzun vadeli, olumlu değişimlere yol açacağını ifade ederek kişileri kanserleri önleme yolunda şu risk faktörlerinden kaçınmaya davet eder: Sigara ve dumansız tütün ürünlerini de içeren tütün kullanımı Fazla kilolu veya obez olmak Düşük meyve ve sebze alımını içeren sağlıksız beslenme Fiziksel aktivite eksikliği Alkol kullanımı Cinsel yolla bulaşan Human Papilloma Virus (HPV) enfeksiyonu Hepatit veya diğer kanserojen enfeksiyonlara maruziyet İyonlaştırıcı ve ultraviyole radyasyon maruziyeti Kentsel hava kirliliği Katı yakıt kullanımından kaynaklanan iç mekan dumanı Ülkemizde DSÖ önerileri ile kayıt, önleme, tarama ve tedavi çalışmalarını bir arada barındıran  Ulusal Kanser Kontrol Programı 2008 yılından itibaren yürütülmektedir. Tütün kullanımı, kanser gelişimi yönünden en önemli risk faktörü olup kansere bağlı ölümlerin yaklaşık %22’sinden sorumludur. Akciğer kanserinin yanı sıra özefagus, mesane, böbrek, pankreas, mide, serviks (rahim ağzı) kanserlerinden de sorumlu olduğu bilinen tütün kullanımı, hangi yaşta olursa olsun terk edildiğinde kişinin yaşam kalitesi ve yaşam süresi üzerinde anlamlı bir fark yaratmaktadır. Bu risk faktöründen kaçınmada en önemli stratejiler; özellikle genç yaştaki bireylerin maruziyetinin engellenmesi, hangi yaşta olunursa olunsun bırakma yönünde irade beyanında bulunanların ilgili sigara bırakma merkezlerine yönlendirilmesi, dumansız olması nedeniyle herhangi bir risk içermediği gibi yanlış algıya neden olan elektronik sigara gibi ürünlerin riskinin anlatılarak toplumda bilincin yükseltilmesine yönelik eğitsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi olacaktır. Obezite ve kanser ilişkisine dair yapılmış çok sayıda epidemiyolojik çalışma obezitenin kansere neden olmasının yanı sıra kanser tedavisine yanıtın azalmasına, hastalık seyrinin bozulmasına ve artmış ölüm oranlarına neden olduğunu da ortaya koymaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, sağlıklı bir kiloyu korumak ve fiziksel olarak aktif olmakla bağırsak, meme, rahim, yumurtalık, pankreas, yemek borusu, böbrek, karaciğer, safra kesesi kanserlerinin gelişim riski önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Yaşam tarzı değişiklikleri (örneğin günlük 30-40 dakikalık yürüyüşler, liften zengin meyve sebze ağırlıklı beslenme gibi) ile kansere karşı anlamlı risk azaltımı sağlanması mümkündür.  Sindirim ve boşaltım sisteminin farklı türde kanserleri ile ilişkisi olduğu ispatlanmış olan alkol tüketimi, kanser gelişim riskini azaltmada bireysel farkındalık ve çaba ile önemli oranda önlenme şansına sahiptir. Dünya genelinde en sık izlenen kanser türü olan cilt kanserine yönelik alınacak önlemler (Güneşin ultraviyole ışınlarına maruziyeti azaltacak şekilde uygun şapka, gözlük, güneş kremi, koruyucu giysiler kullanılması, güneş ışınlarının zararlı etkilerinin en yoğun hissedildiği saatlerde doğrudan bunlara maruz kalınmaması gibi) ile anlamlı risk azaltımı sağlanabilmektedir. Kansere yol açabildiği ispatlanmış kimi kanserojenlere maruziyetin söz konusu olduğu meslek gruplarında çalışanların iş sırasında koruyucu bariyer (maske, tulum, önlük, eldiven gibi) kullanması da kanseri önlemede önemli bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuç itibariyle; kansere yol açabileceği kanıtlanmış risk faktörlerinin farkına vararak, bunlardan korunmada bireysel ve toplumsal bazda yapılacaklar konusunda bilgilenerek, önleme çabalarını kararlılıkla sürdürerek ileri dönemlerde daha da büyük bir toplumsal yük haline gelmesi beklenen kanserle savaşımda önemli kazanımlar elde edileceğine şüphe yoktur. Kararlıyım ve Yapacağım Bazı kanserlerin erken uyarı işaretlerini tanımak düşük maliyetlidir ve çoğu durumda herhangi bir özel teknoloji gerektirmez. Her birimiz vücudumuz için neyin normal olduğunu bilme ve olağandışı değişiklikleri tanıma konusunda doğru bilgileri tüm sağlık kuruluşlarımızdan özellikle birinci basamak sağlık kuruluşlarımızda (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) , Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM)) çalışan sağlık çalışanlarından alabiliriz. Artan farkındalık ve doğru bilgi ve tecrübeler, hepimize kanserin erken uyarı işaretlerini tanıma, sağlığımız hakkında bilinçli seçimler yapma ve kanser hakkındaki korku ve yanlış algılarımıza karşı koyma konusunda güç verir. Ülkemizde Yürütülen “Kanserde Erken Teşhis” Programları Ülkemizde Dünya Sağlık Örgütü tarafınca taranması önerilen; meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için, toplumun kaynaklarına ve hastalık yüküne uygun olarak tarama programları yürütülmektedir. Ülke genelinde kanser taramaları; Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) , Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) de ücretsiz olarak yapılmaktadır. Erken teşhiste en önemli faktör, kişinin bu konuda bilinçlendirilmesidir. Erken tanı için aşağıdaki yöntemler uygulanmaktadır Meme kanseri tarama programında; 20-40 yaş arası kadınlara; verilen eğitimlerle ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapmaları, meme kanseri belirtilerden biri görüldüğünde ise vakit geçirmeden doktora başvurmaları gerektiği öğretilmektedir. Ayrıca iki-üç yılda bir sağlık kuruluşlarında meme muayenesi olunmalıdır. 40-69 yaş arası kadınlar; Ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapılmalı, yılda bir sağlık kuruluşlarında meme muayenesi olunmalı ve iki yılda bir mamografi çektirilmelidir. Kalın bağırsak kanseri taramaları, 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir gaitada gizli kan testi (GGT) yapılmakta, 10 yılda bir kolonoskopi önerilmektedir. Ailede kalın bağırsak kanseri öyküsü olanlarda ise tarama 40 yaşından itibaren yapılmaktadır.  Dışkıda gizli kan saptanıp kolonoskopi yapılan kişilerde henüz kanserleşmemiş polip halindeki tümörler tespit edilerek kanser gelişmesi önlenebildiği gibi, kanser gelişmiş olan olgularda da erken teşhis ile …

Devamı...

Erzincan Sağlık’ta Mevsimsel Tedbirini Aldı

Haber: Eren VARLI Erzincan’da son günlerde gribal enfeksiyon hastalıklarında ki artışa karşın Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ve Eczacılar Odası tarafından bir dizi tedbirler alınarak Resmi tatillerde ve Pazar günlerinde nöbetçi eczane sayısı ikiye çıkartıldı. Ülke genelinde bu zamanlarda yaygın olarak görülen gribal hastalıklar Erzincan’da da ciddi oranda arttı. Yaşanan gelişmeler ile ilgili olarak Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünde bir toplantı düzenlenerek alınan tedbirler ve vatandaşın yapması gerekenler anlatıldı. Nöbetçi Eczane Sayısı 2 Oldu Toplantının açılış konuşmasını yapan,  Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik; ‘‘Bir süreden beri hasta yoğunluğundan dolayı nöbetçi eczane sayısının artırılması konusunda Eczacılar Odası il temsilciliğimizle görüşme halindeydik. Son 6 aydan beri özellikle artan hasta sayısı ile birlikte nüfusumuzun adresi kayıtlı nüfusun çok fazla bir artış olmamasına rağmen özellikle 3. Ordu, Üniversite öğrencileri ve polis okulunda hasta sayısının artışı,  bunların adrese kayıtlı nüfus sisteminde kayıtlı olmamasına rağmen bunlara sağlık hizmetini sunmamız ve bunlardan dolayı sayının artışı ile birlikte, özellikle yazın ki atışlarla birlikte Eczacılar Odası temsilcisi ile bir toplantı gerçekleştirdik aldığımız ortak kararımızla bundan sonra ilimizde Resmi tatillerde ve Pazar günleri 2 tane nöbetçi eczane olacağına karar verdik. Aile Hekimlerimiz De Çözüm Bulabilirler Grip hastalının tedavisi antibiyotik kullanmak değildir. Viral bir hastalık olduğu için istirahat edilmesi gerekir.  Burada Erzincan halkımıza seslenmek istiyoruz Acil servislere bu hastalıkla ilgili başvurmak yerine 1. Basamak sağlık tesislerinde Aile Hekimlerini bir danışman olarak kullanılması ve acildeki gereksiz yoğunluğunu önlemek adına 1. Basamak sağlık testlerimize hastalar başvurabilirler, özellikle aile hekimlerimiz İlimizdeki 75 aile hekimi bu hastalarımıza yardımcı olabilirler ve bu tedavilerini 1. Basamak aile hekimlerimiz de çözüm bulabilirler.  Yani hemen acil başvurmak yerine bir basamaklı çözüm olacak bir hastalık olduğunu belirtmek isterim” dedi. Umarım Her Şey Güzel Olur, Sağlık İçin Biz Varız Daha sonra konuşan Eczacılar Odası Erzincan Temsilcisi Ecz. Burak Sarıkaya ise; ‘‘Son dönemde hasta sayısında ciddi bir artış oldu,  bunu geçtiğimiz hafta sonunda talihsiz bir örnekle yaşandı.  Bu doğrultuda da pazar günü nöbetçi Eczaneci arkadaşımız nöbetini diğer bir arkadaşımızla paylaşması ile halkımız ilaca ulaşmasını kolaylaştırır mı anlamında önemli bir işlem gerçekleştirdi.  Son 6 aydır zaten bu konuyla alakalı istişare halindeydik, nöbet tutma noktası bizler bu nöbeti halk sağlığı için tuttuğunuzu her ortamda dile getiriyorduk.  Vatandaşın da bu doğrultuda talebini görerek, özellikle bayramlarda ve Pazar günleri yaşanan mağduriyeti önleme anlamında bu süreçte iki eczaneye çıkıyoruz.  Umarım her şey güzel olur,  sağlık için biz varız” dedi. Grip Hastalığının Aktif Dönemini Yaşıyoruz Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Babürşah Taşlı’da konuşmasında şu ifadelere yer verdi;  ‘‘Grip dediğimiz influenza denilen virüslerin etken olduğu genellikle ekim ayından başlayarak Mart sonu Nisan ayı başına kadarki dönemde oldukça sık görülen bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Biz ilimizde geçmiş döneme yönelik yaptığımız araştırmalarda bu hastalığın pik dönemini Kasım ayında olduğunu görüyoruz Fakat bu sefer Aralık sonu Ocak ayına doğru sarktı.  Çünkü Hava sıcaklıkları mevsim normalinin üzerinde gittiği için aralık ayına kadar sarktı. Tabii kış aylarında kapalı alanlarda daha çok zaman geçirdiğimiz için mevsimsel grip başta olmak üzere solunum yolu enfeksiyonlarının bir ciddi oranda arttığını görüyoruz. Grip hastalığının aktif dönemi olarak ifade ettiğimiz bu süreç ülkemizin de içinde bulunduğu Kuzey yarım kürede her yıl Ekim sonu ile Nisan başı arasında yaygın bir şekilde görülmektedir. Bu aylarda hasta sayısında belirgin bir artış olmasını bekliyoruz Ancak bunu bir salgın olarak değerlendirmiyoruz.  Şu an elimizdeki veriler rakamlar bunun bir salgın olduğunu göstermiyor. Biz bunu mevsimsel grip hastalığının aktif dönemini yaşıyoruz. Geçen yıl kasım ayında yaşamıştık bu sene aralık ayında yaşıyoruz. Günlük hasta sayılarını inceledik, İl genelinde gelen günlük grip sayımız geçen yıl 600 civarındaydı bu yıl 700-800 civarında geçen yıla mukayese ettiğimizde çok ciddi bir artış yok.  Bu gribe neden olan virüslerin çok sayıda türü var. Neden her yıl yakalanıyoruz?  çünkü bunlar antijenik yapılarını her yıl değiştirdikleri için vücut bağışıklık sistemini bunu tanımıyor, bir kere yakalanan şahıs ertesi yıl tekrar yakalanabiliyor bu hastalığa. Diğer ülkelerle de kıyasladığımızda ülkemizdeki ve ilimizdeki grip sayısındaki artışın diğer ülkelerdeki ve ülkemizin diğer İllerindeki sayılarla benzerlik olduğunu gösteriyor, benzer bir oranda artış var diğer illerle beraber. Hastaya 1 Metreden Daha Yakın Mesafeden Yaklaşma Grip benzeri hastalıklara neden olan solunum yolu virüsleri dediğimiz gibi mevsimin etkisine bağlı olarak hastalandırıyor şahısları, son derece bulaşıcı bir hastalık grip, bunu kesinlikle bilmemiz lazım. Hasta ile 1 metreden daha yakın mesafede direkt temas ile,  bu direkt temastan kastımız hastanın konuşması, öksürüğü, hapşırığı beraber 1 metre yanındaki her şahsa bu hastalık bulaşabiliyor. Gripten korunmanın diğer en önemli yolu, kişisel hijyen.  Mümkün olduğunda bu dönemlerde kalabalık ve kapalı ortamdan uzak duracağız. Hasta kişilerle temas etmeyeceğiz ve tokalaşmayacağız. Yine bu dönemlerde dengeli besleneceğiz. Hareketli yaşam düzenli uyku sayesinde bağışıklık sistemimizi aktifleşeceğiz, aynı zamanda gripten korunmanın en önemli en yolu bağışıklama yani aşılama. Sağlık Bakanlığımız risk grubundaki şahısları ücretsiz olarak,  Doktor reçetesi ile aşılarını karşılamaktadır. Risk grubunda kimi kastediyoruz 8 yaş altı 8 yaş altı çocuklar, çünkü bunlar henüz bağışıklık sistemi tam olarak gelişmedi,  aynı zamanda 65 yaş üstü kişiler,  herhangi bir kronik hastalığı olan şahısların aşılanması öneriyor.  Aşılanmak gripten korunmanın en önemli yoludur. Sağlık Camiamız tüm teşkilatıyla beraber Bakanlığımızın yayınladığı Ulusal grip mücadele planı doğrultusunda eylemlerimiz sürmektedir” dedi. Bütün Tedbirlerimizi Aldık,  Herhangi Bir Endişeye Mahal Yok Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çimen ise hastane ile ilgili bilgiler vererek,  şu ifadelerde bulundu; ‘‘Öncelikle bu grip vakalarının 2018 Aralık ayında kıyasladım zaman 2019 Aralık ayında %36 oranında bir hasta artış söz konusu.  2018 yılında 27.000 acil servis başvuru var iken 2019 yılında 37 Bin acil servis başvurusu bulunmaktadır.  Bu durum salgın değil ama beklenen bir süreç, sadece zamanlaması biraz uzadı.  Şu anda biz Mengücek Gazi ana binamızda ikisi uzman olmak üzere 6 hekim 13 sağlık çalışanı,  çocuk acil servisimizde biri uzman çocuk doktoru olmak üzere üç hekim 2 sağlık çalışanı ve göz yerleşkemizde ise 2 hekim 7 sağlık çalışanıyla sağlık hizmeti sunmaktayız.  Hastane olarak bütün tedbirlerimizi aldık,  herhangi bir endişeye mahal yok şu an için, eğer gerekirse hem çalışan sağlık personeli sayını hem de hekim sayısında artırma yoluna gideceğiz” diye konuştu.

Devamı...

Araştırma Hastanesi’ne Ek 400 Destek Personeli Talebi

Haber: Eren VARLI Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Orhan Çimen, 2019 yılında verilen hizmetlerin değerlendirmesini yaptı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimlik binasında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Orhan Çimen başkanlığında Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muzaffer Koşan, şehirde görev yapan basın mensupları ve hastane yönetiminin katılımıyla gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde yapılan toplantıda konuşan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Orhan Çimen, 2019 yılında verilen hizmetleri açıklarken yeni yapılan ek binanın kısmi hizmet açılışının 15 Ocak 2020 itibariyle yapmayı hedeflediklerini söyledi. Başhekim Dr. Çimen sunum eşliğinde yaptığı açıklamasında 2018-2019 yılı Aralık aylarına oranla yatan hasta sayısının 32 bin 233, poliklinik hasta sayısının 895 bin 165, acil başvuru sayısının 338 bin 795 olmak üzere toplam hasta sayısının 1 Milyon 233 Bin 95 olduğunu belirtti. Çalışan personel sayılarına ilişkin olarak da bilgi veren Başhekim Dr. Çimen, mevcut doktor sayısının 222, Eczacı sayısının 9, Hemşire sayısının 304, Ebe sayısının ise 60 olduğunu açıkladı. Çimen; “Hastanemizde yine son bir yıl içerisinde 28’i atan kalpte olmak üzere toplam 79 koroner By-pass, 2 bin 341 Koroner Angiografi yapılırken, 22 bin 574 ameliyat gerçekleştirildi. Hastanemizde 820 normal doğum gerçekleşirken 964’de sezaryen doğum gerçekleşti. Hastanemizde vatandaşlarımıza verilen bu hizmetlerin yanında yeni düzenlemeler ve girişimlerde oldu. Bunlar Sağlık Bakanlığı ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile işitme engelli bireylere daha iyi hizmet verebilmek için sağlık çalışanlarına yönelik İşaret Dili Eğitimi yapıldı. Depo olarak kullanılan 9 nolu ameliyathane salonunda düzenleme yapılarak halkımızın hizmetine açıldı. Merkezi kan alma ünitesi açıldı. Erişkin acil bekleme salonunda çalışanlarımız, hasta ve hasta yakınlarımızı soğuktan korumak için ısıtma sistemleri güncellendi. Diyabet okulu eğitimlerine başlanıldı ve organ bağışı sağlandı. Yataklı servisler girişi yeniden düzenlenerek duvarlar ve asansörlerde ahşap kaplama yapıldı. Yeni doğan ünitemizdeki küvözlerimize örtü çalışması yapıldı. Temizlik ekipmanları üzerinde çalışma yapılarak modern fankoil araçları alındı. Bekleme alanları yenilendi. Merkezi bandrol sistemine geçildi. Geçici görev ile tıbbi onkoloji uzmanı hizmet vermeye başladı. Işıkpınar Yerleşkesinde sorumlu hekim, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire, psikolog ve halkla ilişkiler koordinatörü eşliğinde Obezite Merkezi açıldı. Hastalar toplamda bin 250 kg verdi. 10 yataklı palyatif bakım birimimizin yatak kapasitesine 10 yatak eklenerek toplam 20 yatak kapasiteye çıkarıldı. Asfiksiye bağlı ölümleri ve sekellerin önlenmesi amacı ile Yeni Doğan Canlandırma Programı (NRP) gerçekleştirildi. Çalışan ve hasta güvenliğini artırmak için servis kapıları yeniden düzenlendi. Laktasyon ve Relaktasyon Polikliniği hizmete açıldı. Çocuk Hastalıkları Poliklinik koridorunda oyun alanları yapıldı. Hastane otopark düzenleme çalışmaları başladı. GETAT Uygulama Merkezi (Geleneksel ve Alternatif tıp ) için çalışmalara başlandı. Aralık ayında akapunktur,mezoterapi, ozonterapi, hipnozterapi ,kupa ve hacamat tedavisi ile hiruduterapi olmak üzere 6 branşta hizmet verilmeye başlandı. Hastanemize Yenidoğan Yoğun Bakım Uzman Doktoru atanıp hasta kabulüne başladı. Hastanemize Uluslararası Sağlık Turizmi Yetkisi verildi. Hizmet aksatmayacak şekilde son 1,5 aydır hasta odalarımızın boya işlemi hızla devam etmektedir. Her iki binamızı bir birine bağlayan tüp geçit tamamlandı” dedi. Yeni Ek Bina 15 Ocak 2020 Yılı İtibariyle Kullanılacak Yeni ek binanın resmi açılışının Mart-Nisan ayı gibi yapılmasını beklediklerini ancak zaruri olarak binanın kullanımına 15 Ocak 2020 yılı itibariyle başlamayı planladıklarını belirten Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Orhan Çimen, ek binayla birlikte artacak hizmet standartlarından bahsetti. Ek Binayla 87 Poliklinik Sayısına Ek Olarak 52 Poliklinik Başhekim Dr. Çimen, “38 yatak Göğüs Hastalıkları Servisi, 24 yataklı Enfeksiyon Hastalıkları Servisi, 38 yataklı Dahiliye Servisine 24 yatak eklenerek 62 yataklı Dahiliye Servisi, 38 yataklı Genel Cerrahi Servisi, 24 yataklı Üroloji Servisi, 38 yataklı Çocuk Hastalıkları Servisi, 24 yataklı Kadın Doğum Servisi yatak sayıları artırılarak Ek Hizmet Binasında açılacaktır. 87 Olan poliklinik sayısına ek olarak 52 poliklinik sayısı eklenecektir. Yoğun Bakım Ünitesi Yatak Kapasitesi 40 Yataktan 77 Yatağa Çıkıyor Uyku laboratuvarı günlük 2 hastadan 4 hasta sayısına çıkarılarak, Kan Alma Birimi, EKG, SFT, Nst, Diyabet Polikliniği, Laktasyon Poliklinik, Aile Planlama Birimi, Obezite Merkezi ile tüm destek odalarımız Ek binada hizmet vermeye devam edecektir. Palyatif Bakım Ünitesi yatak kapasitesi 10 adet daha artırılıp 30 yatağa çıkarılacaktır. Yoğun Bakım Ünitesi yatak kapasitesi 40 yataktan 77 yatağa çıkarılacaktır. Minimal invaziv by-pass hazırlıkları yapılmaya başlanmıştır” dedi. 250 Yataklı Ek Hizmet Binası Alınan Cihazlar Bronkoskopi ve dijital negatoskop cihazı,  artroskopi seti , klinik ünitelerde kullanılmak üzere dört boyutlu- üç boyutlu  ultrason cihazı, yeni ameliyathanemizin tüm  ihtiyacını giderecek cerrahi aletler, üst seviye koter cihazı  ihale aşamasında olup üroflometri cihazı ikinci bir EEG cihazı, histerektomi cihazı,  alınmıştır. Ameliyathanede kullanılmak üzere rejyonel blok ağrı tedavisi için katater takımı, girişimler işlemler de kullanılmak üzere portabl ultrason cihazı ,  C kollu portabl röntgen cihazı, üst seviye ameliyathane lambaları ve masaları, alındı. Oftalmik göz lazer cihazı, üst seviye anestezi cihazı, bilgisayarlı perimetre cihazı, üroloji tur cihazı, KBB Ameliyathane mikroskobi cihazı alındı. Ek 400 Personel İstendi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde personel eksikliği bulunduğunu Başhekim Dr. Orhan Çimen, hastaneye bakanlıktan sadece 400 ek destek personeli talebinde bulunduklarını açıkladı. Bu talebe karşın bununla orantılı olarak sağlık personeline de ihtiyaç olduğunu belirtti. Personele Davranış Konusunda Eğitimler Veriliyor Gazeteciler tarafından hastane yönetimine yönlendirilen destek personelinin hastalara karşı davranışının rahatsızlığı sorusuna yönetim tarafından verilen cevapta personele davranış konusunda eğitimler verildiğini bu konuda çok fazla hassasiyet gösterildiği belirtildi.

Devamı...

Erzincan’a “Uluslararası Sağlık Turizmi” Yetkisi

Haber: Eren Varlı Uluslararası Sağlık Turizmi faaliyetinde bulunmaya hak kazanan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin aldığı yetkiye ilişkin olarak açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik; “ Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanemize “Uluslararası Sağlık Turizmi” Yetki Belgesi verildi. Hastanemiz Sağlık Bakanlığımız, Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı kapsamında Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik Kriterleri’ne ve yönetmeliğin genel esaslarına uyarak, Uluslararası Sağlık Turizmi faaliyetinde bulunmaya hak kazandı” dedi. İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Erkan Hirik, yetki belgesini hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çimen’e takdim etti.

Devamı...

Erzincan’da Gazetecilere 112 Komuta Merkezi’nin Hizmetleri Tanıtıldı

Hafta etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, 112 Başhekim Dr. Yasin Bilgin, komuta merkezinde bir araya geldiği gazetecilere bilgi verdi. Erkan Hirik, 15 istasyondaki 183 personel ile hizmet verdiklerini söyledi. Ekiplerin canla başla çalıştığını ifade eden Hirik, acil çağrı merkezinin gereksiz yere meşgul edilmemesini istedi. Başhekim Yasin Belgin de çalışmaları hakkında bilgi vererek gereksiz yere çağrı merkezini meşgul edenler hakkında işlem yaptıklarını sözlerine ekledi. AA

Devamı...

500 Başlık Damızlık Düve Üretim Merkezi

Haber: Eren Varlı Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığınca yayımlanan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Damızlık Düve İşletmelerine %50 Hibe Desteği çerçevesinde Erzincan’ın üç sivil toplum kuruluşu tarafından yapılacak olan 500 Başlık Damızlık Düve Üretim Merkezi’nin kurulacağı araziyi ve İnşaat alanının gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ve Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Yaşar Faruk Günay’ın birlikte gerçekleştirdiği ziyaret hakkında konuşan İl Müdürü Murat Şahin açıklamasında; “Erzincan’ın üç önemli kamu nitelikli kuruluşu olan; Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği “damızlık hayvan üretimi” ve benzeri tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunmak üzere Erzincan Damızlık Hayvancılığı Geliştirme ve Organizasyon A.Ş’yi kurdular. Tarım şehri Erzincan’ımızın kalkınması için önemli işler yapabileceğine inandığım bu birliktelik sivil topluma dayalı kalkınma anlayışı itibariyle de iyi bir örnek oldu.  Şirket ortağı kuruluşlarımızın yöneticilerini kutluyor ve başarılar diliyorum” dedi. Birlik Başkanı Yaşar Faruk Günay açıklamasında; “500 Başlık Damızlık Düve Üretim Merkezi’nin ilimize kazandırılmasında İdare çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Devamı...

Bu Hastanede Soru Sormak Yasak!

Haber: Eren Varlı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gelişim ve değişim bir yandan devam ederken diğer yandan vatandaşa hizmet kalitesi düşüyor mu? Her sabah yoğun bir tempoyla başlayan poliklinik hizmetleri koridorlarda, muayene odaları önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Bu hafta başında sistem arızası olarak açıklanan problem hastaları mağdur ederken çalışanları da hastalarla karşı karşıya getirdi. ÖZSÖZ gazetesi olarak hastane girişinde yapılan yeni düzenlemeyi, çalışmaları tamamlanmak üzere olan ek hizmet binasını, inşaatı devam eden şehir hastanesini şehrimize kazandıran yöneticilerimize vatandaşlarımız adına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Randevu Almak Yetmiyor! Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) poliklinik hizmetlerinde vatandaşların önceden randevu alıp saatlerce sıra beklemesinin önüne geçti! Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçtiğimiz Pazartesi günü bitmek bilmeyen sistem arızaları randevu kayıtlarını bandrol kesim noktalarında gösterirken poliklinik odalarında göstermedi. ÖZSÖZ gazetesi olarak hastanede hayata geçirilen Merkezi Bandrol Sistemini takdir ederken bandrol ve doktor sekreterliği yapan çalışanların hastalara davranış konusunda acilen daha iyi eğitim almaları gerektiğini gözlemledik. Soru Sormayın! Örnek verecek olursak randevu alan hastaların saatine yakın muayene olması için hastanede ki MHRS biriminden çıktı alarak randevu aldığını kanıtlaması da gerekiyor. Ancak ne yazık ki bu ve bunun gibi bir durumu da saatlerce bekledikten sonra istemeden soru sormaya cürret edip kapıyı yüzünüze çarptırırsanız öğrenebiliyorsunuz. MHRS biriminden çıktı almaya giderken bilgisayar kullanmayı bilen bir yakınınız olması da şart! Aksi halde sorununuz çözülemeyebilir. Laboratuvarda Aksaklık Yok Nihayet muayene oldunuz. Tahlil vereceksiniz aşağı katta sizi güler yüzlü bir ekip bekliyor. Sıramatik başında hamilelere, engellilere ve 65 yaş üstüne öncelik verebilmek için tek tek soru soran işini doğru yapan bir çalışan var. Çok beklemeden tahlil verebiliyorsunuz. Yaşanan sistem arızasının benzeri burada da var. Sıralar koridorlarda ekranlara düşüyor ama içeri odalarda numara sıralamalarında atlamalar yaşanıyor. 8 Numaralı tahlil noktasında görev yapan hemşire bu durum karşısında hızlı çözümle sırasını kaçıran hastaları aralara dahil ederek sorunu çözüyor. Toplam 8 kan alma bölümünün bulunduğu alanda bu davranışın diğer arkadaşlar tarafından da uygulanmasını umut ediyoruz. Şahidiz… Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen ve Yönetiminin yaşanan her türlü aksaklıkların giderilmesi için canla başla bu durumların yaşanmaması için çalıştığının da şahidiyiz. Sağlık çalışanlarımızın yaşadığı yoğun strese, maruz kaldıkları fiziksel ve sözsel şiddete de şahidiz. ÖZSÖZ gazetesi olarak vatandaşlarımızın bu anlattığımız kadarıyla yaşadıklarına da şahidiz.

Devamı...

12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası

Haber: Eren Varlı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü tarafından 12-18 Mayıs Hemşirelik haftası programı düzenlendi. Sağlık yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Başöğretmen salonunda gerçekleştirilen Hemşirelik haftası programına Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Sinanoğlu, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Babürşah Taşlı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ergün Topal, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü akademisyenleri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası açılış konuşmalarını yapan Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Babürşah Taşlı, “Bildiğiniz gibi modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florance Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs tüm dünyada “hemşireler günü” ve bugünü içeren 12-18 Mayıs ise “hemşirelik haftası” olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde ilk olarak 1964 yılında kutlanan hemşireler gününün 55.sini kutlayacağız.  Hemşirelik; tarihi çok eskilere dayanan, temelinde insan sevgisi, şefkat, bilgi ve beceri ile yoğrulmuş kutsal bir meslektir. Bu kutsal meslek geçmişten günümüze tıp biliminin de ilerlemesi ile çok önemli aşamalar kaydetmiş sağlık sistemlerinin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Hemşirelerimiz gerek koruyucu sağlık hizmetlerinde gerekse tedavi edici sağlık hizmetlerinde çok önemli görevler üstlenmektedir. Ülkemizin her köşesinde, köylerde ve kentlerde, kimi zaman zor şartlar altında, vazifelerini özveriyle gerçekleştirerek halkımızın sağlığına hizmet etmektedir. Sağlık Hizmeti bir ekip hizmetidir. Hemşirelerimiz güç çalışma şartlarına rağmen ortaya koydukları disiplinli, özverili, sabırlı, hoşgörülü, şefkatli tutumları ile sağlıklı insan ve sağlıklı toplum oluşumunda sağlık ekibinin temel taşlarından olmuştur. Hemşirelik, sağlığın korunması ve yükseltilmesi, hastalığın önlenmesi ile hasta, engelli ve ölmekte olan bireyin bakımını içerir. Hemşireliğin anahtar niteliğindeki rolleri arasında araştırma yapma, sağlık politikalarının belirlenmesi etkinlikleri ile hasta ve sağlık sistemlerinin sevk ve idaresine katılım, eğitim, güvenli çevre için mücadele ve birey ya da toplumun sağlığını savunma yer alır ” Sabır gerektiren, şefkat gerektiren, sevgi gerektiren bir mesleği ifa ediyorsunuz. Özveriyle hizmet veren bütün meslek mensuplarına, ebe ve hemşirelere, hemşire adayları da dahil olmak üzere meslek hayatlarında başarılar, özel hayatlarında da esenlikler diliyor hepinize saygılar sunuyorum” dedi. Daha sonra konuşmalarını yapan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ergün Topal konuşmaların da; “Bilindiği gibi 13 Mayıs bütün dünya da hemşireler günü olarak kutlanırken 12-18 Mayıs tarihleri de Hemşireler haftası olarak kutlanır. Günümüze kadar Tıbbın temel amacı hastaya en azından zarar vermemek ve bunu daha ötesinde insanların sağlığını iyileştirmektir. İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılama ile başlayan ve günümüzde insan sağlığını ekip değerlerine dayalı olarak hizmeti ilke edinen uygulamalı bir sağlık birimidir. Uluslararası hemşireler konseyi ve Türk hemşireler derneği hemşirelik mesleğinin bireyin, ailenin, toplumun sağlığının tedavisine yardım eden hastalık halinde iyileştirme ve rehabilite etme sürecine katılan bir sağlık kuruluşudur. Hemşirelik insanlık tarihi kadar eski bir uğraştır. Tarih boyunca hemşirelik mesleği savaşlardan ve tıpta ki gelişmelerden etkilenmiştir. Geçmişte hemşirenin temel rolü sadece hasta bakım ve rahatlığının sağlanması üzerineydi. Fakat sağlıkta ki gelişmelerde hemşirelerimiz de sağlığı yükseltme, hastalıkları önleme, eğitim ve araştırma gibi genel kabul edilen rollerin yanı sıra iletişim sağlama, kariyer geliştirici fonksiyonlara da sahip olmaktır. Yakın tarihimize baktığımız da ise Özellikle Balkan, Çanakkale savaşlarına katılan kadınlarımızın sağlık uygulamaları sayesinde ortaya çıkmıştır. Artık hemşirelerimiz günümüzde hemşirelerimiz eğitim öğretim akademik çalışmaların yanın da diğer sağlık çalışanları ile ekip halinde çalışmaktalar. Özverili çalışmalarından dolayı tüm hemşirelerimizin haftalarını kutluyorum dedi. Konuşmaların ardından Hemşirelik nasıl bir meslektir adlı video gösterisi ve akabinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü öğrencilerinden oluşan folklor ekibinin gösterisi ilgi ile izlendi. Uluslararası Hemşireler konseyi(ICN) 2019 yılı teması ile sunumunu yapan Doç. Dr. Papatya Karakurt’tan sonra Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü öğrencilerinin müzik ve şiir dinletileri sunumu gerçekleştirildi. Yıl içerisinde başarılı olan Hemşire ve akademisyenlere teşekkür belgeleri ve çiçek takdimi sonrasın da Sağlık bilimleri öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi gezildi.

Devamı...

112 Acillik Mi Oldu?

Sağlık Sen Erzincan Şubesi tarafından yapılan basın açıklamasında, Erzincan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekiminin yaklaşık 1 yıldır nöbet tutmadığı halde her ay nöbet ücreti aldığı belirtildi. 112 Acil önünde Sağlık Sen Erzincan Şubesi tarafından Sağlık Sen Erzincan Şubesi Başkanı Halil İbrahim İçoğlu ve Sağlık Sen üyeleri ile birlikte 112 Başhekiminin yaklaşık 1 yıldır nöbet tutmadığı halde her ay nöbet ücreti aldığı belirtildi. Sağlık Sen adına açıklama yapan Erzincan Sağlık Sen Şube Başkanı Halil İbrahim İçoğlu açıklamasında; “Son yıllarda sağlık hizmetlerinde yakalanan başarının baş mimarları hiç şüphesiz ki değerli çalışanlarımızdır. Ancak yaklaşık 1 yıldır 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde yaşanan sorunlar ayyuka çıkmıştır. Biz Sağlık-Sen olarak gücümüzü çalışanlarımızdan ve üyelerimizden alıyoruz. Sendikanın asli görevleri arasında sadece üyesinin hak ve menfaatlerini korumak değil aynı zamanda kurumlarda verimliliği sağlamak gibi bir görevi de bulunmaktadır. 112 Başhekiminin kendisi yaklaşık 1 yıldır nöbet tutmadığı halde her ay nöbet ücreti almaktadır. Bugünkü güncel rakamla yaklaşık aylık 3 bin 400 TL her ay nöbet parası almaktadır. Burada çalışan diğer doktor arkadaşlar bırakın nöbet parası almayı mesailerini dahi zor doldurmaktadırlar. Bu 112 Başhekimi Acil sağlık Hizmetlerinin Envanterinde olan bazı araçları kendi özel aracı gibi kullanmaktadır. Hasta taşımak için verilen ambulansı kendi hizmet aracınız olarak kullanamazsınız. Bu araçlar babanızın malı değil, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan personeller arasında adaletsiz görevlendirmeler yapılmakta ve çalışan arkadaşlarımıza mobbing uygulanmaktadır. Bu tür uygulamalar çalışma barışını bozmakta ve çalışan arkadaşlarımızı karşı karşıya getirmektedir. Bu sıkıntıları ilk defa buradan söylemediklerini belirten İçoğlu, “Yaklaşık 1 aydır Sağlık Müdürü başta olmak üzere yetkililer ile defalarca görüştük. Bu kişiye ödenen nöbet parasının ödenmemesi ve geçmişte ödenen paraların kamu zararı olarak değerlendirilip faizi ile geri alınması ve yaşanan tüm olumsuz uygulamaların ortadan kaldırılmasını talep ettik. Ancak gelinen noktada bir arpa boyu yol dahi alamadık, hatta şu anda tüm personellerin görev yerleri ile alakalı değişiklikler yapılıyor, Çalışan arkadaşlarımıza mobbing yaparak susturulmaya çalışılıyor. Kusura bakmayın başhekim de olsanız haddinizi bileceksiniz, böyle keyfi uygulamalar ile personelin ağzının tadını kaçırarak kendini kurtarabileceğini mi zannediyorsun? Bir yıldır hakkın olmayan parayı alacaksın sonra da çalışanlara mobbing yaparak susturmaya çalışacaksın, yok, böyle bir şey. Bu başhekim her işten il sağlık müdürünün haberi olduğunu ifade ediyor. Ancak il Sağlık müdürü ile görüştüğümüzde ise hayır böyle bir şey yok diyor, bu ne yaman çelişki değerli arkadaşlar. Devlet Memurluğunun “M” sini bilmeyen bu ve bunun gibi liyakatsiz yöneticilerin yüzünden gelinen noktaya bakar mısınız? İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden bu sorunların üzerine gidilip, görevden alıp, kamu vicdanı rahatlatılacağına bu şahısın uygulamalarına göz yumduğunu görmekteyiz. Soruyorum hangi idareci toplantı yaparken bina dışında bir minibüs sivil vatandaş getiriyor, Kardeşim burası muz cumhuriyeti mi, ayrıca sayın İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri bu durum ile ilgili ne yaptınız, var mı böyle bir şey. Değerli basın mensupları sizlerin aracılığı ile tüm yetkililere sesleniyorum. Eğrinin gölgesi de eğridir. Bu kişin bu saatten sonra burada bırakın başhekimlik yapmayı memurluk dahi yapmaması lazım. Lütfen bu başhekim ile ilgili gerekli işlemleri yapıp görevden alarak, kamunun ve biz çalışanların vicdanını rahatlatınız. Çalışanların sesi Sağlık-Sen olarak bu durumun takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz” dedi.

Devamı...