18 Eylül Cuma , 2020

Tag Archives: tübitak

“Erzincan, 44. Sırada”

Haber: Eren Varlı Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İl ve Bölge Bazında 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yerleştirme Raporu’nu yayımladı. YÖK’ün raporuna göre Yerleşme sırasına göre Türkiye sıralamasında Erzincan, 44. sırada yer aldı.   YÖK, 2018 YKS ’ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 aday ve bunların içinden üniversiteye yerleşen 857 bin 232 adayın verilerinden yararlanarak, il, il, bölge, bölge, yükseköğretime geçiş dinamiklerini betimleyen göstergeler oluşturdu. Yükseköğretime geçiş dinamiklerinin il ve bölge bazında incelendiği rapora göre, üniversiteye yerleşenlerin en yüksek oranda ikamet ettikleri illerin başında İstanbul (yüzde 64,6) geliyor, en yüksek oranda farklı illere gittikleri il ise Osmaniye (yüzde 85,6) oldu.   BİN 220 ADAY YERLEŞEMEDİ   YÖK’ün raporuna göre, Erzincan’da YKS ’ye başvuran 7 bin 993 adaydan, 7 bin 581’iu sınava girdi. Bu adaylardan 5 bin 846’sı tercih yapmaya hak kazandı.  Bin 849 kişi ise tercih hakkını kullanmazken 3 bin 997 kişi tercih yaptı. Tercih yapan adaylardan 2 bin 777’i çeşitli üniversitelere yerleşti. Bu adaylardan bin 215’i lisans programına yerleşirken, bin 562’si ön lisans programına yerleşti.  Bin 220 aday ise yerleşemedi. Yerleşme sırasına göre Türkiye sıralamasında Erzincan, 44. sırada yer aldı.   İLK 5 BİNDE 30 ÖĞRENCİ   Erzincan’da YKS ’deki puan türlerine göre ilk 100’e giren öğrenci olmazken, İlk 5 binde ise 30 öğrenci yer aldı. Bunların 5’i sözel, 11’i sayısal, 12’si eşit ağırlık, 2’si ise dil bölümüne girmeyi başardı. Erzincan’da ikamet eden ve lisans bölümüne yerleşen bin 215 öğrencinin, 351’i sözel, 406’sı sayısal, 404’ü eşit ağırlıklı, 54’ü ise dil puan türlerine göre yerleşti.   EN ÇOK TERCİH DEVLET ÜNİVERSİTESİNE   Rapora göre Erzincan’da ikamet eden ve lisans bölümüne yerleşen bin 215 öğrenciden,  bin 1156’sı devlet, 48’i vakıf üniversitesine, 9’u KKTC ve 2’si ise yurt dışını yerleşti. Vakıf üniversitesine yerleşen 48 öğrencinin 9’u tam burslu, 39’u ise ücretli yerleşti. Ön lisansa yerleşen bin 562 öğrenciden bin 517’si devlet, 42’si vakıf üniversitesine, 3 öğrenci ise KKTC’ye yerleşti. Vakıf üniversitesine yerleşen 42 öğrencinin 5’i burslu, 37’si ise ücretli yerleşti.   534 KİŞİ İLK TERCİHE YERLEŞTİ   Erzincan’da ikamet eden ve açık öğretimi tercih etmeyen adayların dışında kalan 2 bin 352 adaydan bin 142’si lisans bölümüne,  bin 211’i ön lisansa yerleşti. Lisansa yerleşen bin 142 öğrencinin 233’ü ilk tercihe, 137’si ikinci tercihe, 104’ü ise üçüncü tercihle yerleşti. 15 kişi ise son terciyle yerleşti. Ön lisansa yerleşen bin 211 öğrenciden, 301’i ilk, 164’ü ikinci, 109’u üçüncü tercihe, 17’si ise son tercihle yerleşti.   EN ÇOK DOĞU ANADOLU’YA   Rapora göre Erzincan’da ikamet eden ve lisansa yerleşen bin 142 öğrencinin 548’İ Doğu Anadolu’ya 146’sı Karadeniz’e,  155’i Marmara, 159’u İç Anadolu’ya, 9öğrenci ise Güneydoğu Anadolu’da, 79’u Ege, 35’i Akdeniz, 9’u KKTC’ye 2 öğrenci de Yurt dışında yer alan üniversitelere yerleşti. Ön lisansa yerleşen bin 211 öğrenciden 802’si Doğu Anadolu’ya179’u Karadeniz, 680’i Marmara, 81’i İç Anadolu’ya ve 39’u Eğe, 22’si Akdeniz, 5’i Güneydoğu Anadolu, 3 öğrenci ise KKTC’de yer alan bir üniversiteye yerleşti.   BİN 166 ADAY MEMLEKETİNİ SEÇTİ   Lisansa yerleşen bin 142 öğrencinin 451’i Erzincan’daki üniversiteye yerleşti. 101öğrenci İstanbul’a, 78 öğrenci ise Ankara’da öğrenim görmeye hak kazandı. Erzincan’a yerleşmeyen 691 öğrenci ise farklı illerdeki üniversitelere yerleşti. Ön lisansa yerleşen bin 211 öğrencinin 715’i Erzincan’da öğrenim görmeye hak kazandı. 59 öğrenci Erzurum’da 40 öğrenci ise İstanbul’da yerleşti. Erzincan’a yerleşmeyen 496 Ön lisans öğrencisi farklı illere yerleşti. Toplamda 2 bin 353 öğrencinin bin 166’sı memleketinde kalırken, bu oran yüzde olarak 49,55 oldu.  

Devamı...