21 Şubat Çarşamba , 2024

Enerjimiz Boşa Gitmesin

Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından binalarda ısı yalıtımına ilişkin bir bilgilendirme yapıldı. Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir, vatandaşları binalarına ısı yalıtımı yaptırmaları konusunda uyardı.
Isı yalıtımın önemi hakkında konuşan Aydemir, Binamıza yaptığımız yalıtım en önemli yatırımdır dedi. Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı basın açıklamasında; “Çağımızın değişmeyen en önemli ihtiyacı enerji olup, Üretim ve tüketim miktarı da toplumun gelişmişlik düzeyinin önemli bir göstergesidir. İşte tam bu durumda da binalarda enerji tüketiminin verimliliği öne çıkıp, gereksiz maliyet oluşturmaması içinde enerjiyi verimli kullanma yolları geliştirilmektedir. Bu nedenlerle binalarda ısı yalıtımı öne çıkmış yakıt tasarrufu ve ekseriyetle ithal ettiğimiz enerji miktarının düşmesine ve dışa bağımlılığımızın azalmasına katkı sağlamıştır.
Günümüzde binalarda Enerji Kimlik Belgesinin zorunlu hale gelmesiyle birlikte ısı yalıtımlı dış cephe uygulamaları oldukça yaygınlaşmaya başlamıştır. Dış cephe Isı yalıtımının doğru bir şekilde uygulanması sadece kış aylarındaki yakıt giderini değil yaz aylarındaki iç ortamın ısı durumunu ayarlayarak ferah bir ortam sağlamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca hızla yayılan ısı yalıtım uygulamalarında kalitesiz malzeme ve yanlış uygulamaların önüne geçmek için mantolama sistemlerinde vatandaşların güvenli malzemeye erişebilmesi için düzenlemeler yapılmıştır.
Yapının Sağlığını Da Ciddi Anlamda Tehdit Etmektedir
Özellikle soğuk mevsimlerde, iç mekân ile dış mekân ısı farkının en yüksek olduğu dönemlerde yapı elemanlarında ısı köprüleri (malzemeler arası ısı geçişi) oluşarak yüzey ısısında kayıplar meydana gelir. Bunun neticesinde havada bulunan bağıl nem, yoğuşma sonucu yüzeylerin nemlenmesine ve akabinde rutubet ve küf oluşumuna neden olur. Rutubetin olduğu yaşam alanlarında söz konusu havayı solumak, iç hastalıklara neden olabileceği gibi yapının sağlığını da ciddi anlamda tehdit etmektedir. Duvarların içerisinde bulunan demir donatılar, nemlenen duvarlar nedeniyle korozyona uğrayarak zamanla özelliklerini kaybederek binanın statiğini etkiler.
Gerekli Olan En Az Yalıtım Kalınlıkları Hesaplanması Yapılmalıdır
Binalarda ısı kayıplarının önüne geçmek için dış duvarlarda yapılacak ısı yalıtımı ile birlikte toprağa basan döşemelerde, iç duvarlarda (dıştan ısı yalıtımı yapılamayacak durumlarda ), çatı, balkon ve konsol çıkma altlarında, tesisat kanalları gibi noktalarda yapılacak yalıtım da son derece önemlidir.
Isı yalıtım uygulamasından önce, binamızın mevcut durumunun tespiti edilmesi gerekir. Konuyla ilgili bir danışmanlık firmasına (Mühendis ve Mimar Odaları tarafından, adına düzenlenmiş serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesi ile enerji kimlik belgesi düzenleme eğitimini başarı ile tamamlayan personel bulunduran gerçek veya tüzel kişilere) müracaat edilmesi faydalı olacaktır. Firmadan aşağıdaki işlemler istenebilir.
Termal Kamera Çekimi: Binamızdaki duvar çatı, pencere, çıkma ve döşeme altlarındaki ısı kayıplarının tespiti için yapılır. Bina dış duvar ‘U’ değerinin tespiti: Binamızın dış kabuğunu oluşturan malzemelerin, ısıl geçirgenlik katsayıları ‘U’ özel cihazlarla ölçümlenerek belirlenir. Isıtma-Soğutma Cihazlarının İncelenmesi: Varsa merkezi ısıtma-soğutma cihazları ve tesisatı, kombi ve petekler ve aydınlatma elemanları incelenerek mevcut durumları tespit edilir. Kalınlık Hesabı Yapılması: TS 825 (Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı) standardı hesap yöntemine göre çalışma yapılarak, binamızın duvarlarında minimum standartta gerekli olan en az yalıtım kalınlıkları hesaplanması yapılmalıdır.
‘’Yangına Karşı Tepki Sınıfı’’ Dikkate Alınmalıdır
Isı yalıtım malzemeleri; ısı kayıp ve kazançlarının azaltılmasında kullanılan düşük kalınlıklarda yüksek ısıl dirence sahip, hafif özel malzemelerdir. Bütün ısı yalıtım malzemelerinde; binada ısı yalıtımının hangi oranda sağlanabileceğini gösteren ısıl iletkenlik katsayısı denilen değerler mevcuttur. Isıl iletkenlik katsayısı düştükçe ürünün yalıtım özelliği artar.
Ayrıca, piyasada mantolama olarak tabir edilen, ısı yalıtım malzemesi üzerine yapılan fileli sıva ve üzerine mineral sıva ve boya uygulaması ile oluşturulan ısı yalıtım sistemi başta olmak üzere diğer kullanılan malzemelerde ‘’yangına karşı emniyet ’’ binanın yalıtımı kadar önemlidir. Bu nedenle malzemelerin seçiminde ‘’yangına karşı tepki sınıfı’’ dikkate alınmalıdır.
En Fazla Isı Kayıpları Dış Cephe Duvarlarından Kaynaklanmakta
Binalarda en fazla ısı kayıpları dış cephe duvarlarından kaynaklanmakta olup; uygulama aşamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. Kullanılacak ısı yalıtımı malzeme kalınlıkları TS 825 standardına göre belirlenmelidir. İklim şartları göz önünde bulundurulmalı gerekirse dış cephe muhafaza edilerek uygulama yapılmalıdır. Isı yalıtımı uygulama sonrasında sağlıklı sonuçlar alınabilmesi için yapı kabuğunun tamamen kurumuş olmasına dikkat edilmelidir.
Yalıtım levhaları binili yada düz kenarlı olabilir. Önemli olan aralarında boşluk bırakılmamasıdır. Son kat kaplamanın rengi duvar kesitindeki sıcaklığın dağılımını etkileyeceğinden, son kat dekoratif kaplamanın rengi malzemenin bozulmasına müsaade etmeyecek şekilde açık renkler tercih edilmelidir. Mineral esaslı malzemeler kuru ve rutubetsiz ortamda muhafaza edilmeli, uygulama 5 ile 30 derece arasındaki sıcaklıklarda yapılmalıdır. Mevcut binalarda yapılacak olan ısı yalıtım uygulamalarında oluşacak denizlik detaylarında uygulama öncesinde mevzuata uygun yalıtım kalınlığı dikkate alınmalıdır. Denizlikler değiştirilmeli, tadil edilmeli yada denizlik profilleri kullanılmalıdır. Mantolama için üretilmiş ürünler birbiriyle uyumlu olmalıdır. Sistemi oluşturan ürünler CE ve G işaretleri taşımalı, sistemin yangına tepki sınıfı sertifikası olmalıdır. Dıştan yapılacak olan ısı yalıtım uygulamalarında kullanılacak olan ısı yalıtım malzemeleri Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmalıdır.
Ülke Ekonomisine Katma Değer Olarak Yansıyacaktır
Isı yalıtımı, inşa edilecek binaların tasarım aşamasında, statik çözümlerle birlikte ele alınmalı, çatılarda ve toprağa basan döşeme ile toprak temaslı yüzeylerde mutlaka ısı yalıtımının yanında su ve nem yalıtımları da yapılmalıdır.
Standartlara uygun kalitede malzeme ve kaliteli işçilik ile yapılacak ısı yalıtımı ile binamızın ısıtılması ve soğutulmasına ayrılan bütçede %35-%50 arasında tasarruf edebilir; yakıt tüketilmesinin azalmasına bağlı olarak ,sera gazı salım ve çevre kirliliğin azaltılmasına yardımcı olabiliriz. İnşaat sektörünün hareketli olduğu ilimizde vatandaşların sorun yaşamaması için 1Ocak 2020 yılında tüm binalarda zorunlu hale gelecek olan Enerji Kimlik Belgesi uygulamasına dikkat etmesi gerekmektedir. Enerjimiz boşa gitmesin. Verimli bir şekilde kullandığımız enerjimiz, hem kendi bütçemize, hem de ülke ekonomisine katma değer olarak yansıyacağını” belirtti.

Diğer Haber

Öğrenci ve öğretmenlere eğitimler verildi

Erzincan’da polis ekipleri tarafından, kent merkezinde bulunan okullarda kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri ile …