Kalkınma Ajanslarıyla Mutabakat İmzalandı

DAP İdaresi’nin ev sahipliğinde, Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan kalkınma ajanslarının katılımıyla gerçekleşen çalıştay sona erdi. 6 Haziran 2017 tarihinde başlayan ve 3 gün süren “İşbirliği ve Koordinasyon Çalıştayı” sonrası, DAP İdaresi Başkanı ile Kalkınma Ajanslarının Genel Sekreterleri bir mutabakat zaptı imzaladı…Bölgede etkili ve doğru kamu yatırımlarını hayata geçirmek, ajanslarla olan işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla, ilk defa düzenlenen çalıştaya, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Sivas ilinin de DAP Bölgesine dahil edilmesiyle Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve DAP İdaresi’nden uzmanlar katıldı.
Sektör sektör çalışmaların değerlendirilerek, hangi konularda ne karar alındığını içeren sunumların yapıldığı çalıştayın son gününe, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, SERKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Hüsnü KAPU, FKA Genel Sekreteri Mesut Öztop, DAKA Genel Sekreter Vekili Halil İbrahim GÜRAY, ORAN Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ, DAKA Eski Genel Sekreteri Yrd.Doç.Dr. Emin Yaşar Demirci ve DAP İdaresi Başkan Yardımcıları Volkan Güler ve Mehmet Özdoğan, Kalkınma Bakanlığından Feyzettin Yılmaz ve Burak Yardımcı katıldı.
DAP İdaresi hizmet binasında, yaklaşık 50 kişilik uzmanla, eş zamanlı sektör oturumlarının gerçekleştirildiği çalıştayda, ‘altyapı ve kentleşme’, ‘beşeri ve sosyal sermaye’, ‘İzleme ve Değerlendirme’, ‘sanayi’, ‘tarım’ ve ‘turizm’ gibi 6 başlıkta, sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışıldığı oturumlar gerçekleştirildi.
2 tam gün süren oturumlar sonrası, moderatörlüğünü DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler’in yaptığı oturum grupları, konsensüs sağlanan konularda görüşlerini dile getirdiler ve DAP İdaresi ile kalkınma ajansları arasındaki işbirliğini kurumsallaştırmak gerektiği üzerinde durdular.
Ayrıca, 2017 ve 2019 dönemini kapsayacak mutabakat metni de DAP İdaresi Başkanı ve toplantıya katılan Kalkınma Ajanslarının genel sekreterleri tarafından imza altına alındı. Ayrıca, ajanslarla bir sonraki toplantı tarihinin Ağustos ayında, DAKA’nın ev sahipliğinde, Van’da yapılması kararlaştırıldı.
DEMİR: “Biz Bütünün İki Parçasıyız”
Çalıştay sonrası, kısa bir değerlendirme yapan ve Genel Sekreterler başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür eden DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, kalkınma ajansları ile Kalkınma İdaresinin aslında bütünün parçası olduğunu ancak bugüne kadar böyle bir birlikteliğin olmadığını ve bu çalıştayın kurumlar arasında kaynaşmaya neden olduğunu söyledi.
Demir şunları kaydetti:
“Buradaki en büyük kazanç budur. Neticede biz beraber olduğumuz zaman daha çok kıymet ifade ediyoruz. Burada paylaşılan fikirlerin bize yol gösterici olacağını düşünüyorum ve bunu önemsiyorum. Sizin fikrinize, katkılarınıza değer veriyoruz. Ajanslarla birlikte bir fikir ortaya çıkarıp, bölgeyi temsilen ortak düşüncemizi olgunlaştırarak Bakanlığa götürdüğümüz zaman daha güçlenmiş olacağız. Şimdi bu yol açılmıştır. Siz daha yerelsiniz, biz de Ankara’ya göre daha yereliz. Kaynaklarımız belli ve her işi yapacağız diye bir iddiamız da yok. Umuma el atıp da umumdam mahrum olmak gibi bir pozisyona da düşmek istemiyoruz. Mükerrer olmayan, elle tutulabilir proje hedefleriyle programı dizayn etmek istiyoruz. Onun için kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle yola koyulmaktır amacımız. Bu işbirliğimizin sürdürülebilirliğini sağlamak adına, özellikle kalkınma ajanslarıyla hızlı iletişimin fayda sağlayacağını söylemek istiyorum.”

Diğer Haber

Erzincan’da yatırımlar ve çalışmalar yerinde incelendi

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Belediye Meclis Üyeleri ve Başkan Yardımcıları ile birlikte şehrin çeşitli …