Temmuz Ayı İl Genel Meclisi Toplantısı Tamamlandı

Erzincan İl Genel Meclisi temmuz ayı toplantıları Meclis Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında beş oturumda yapıldı. Toplantılarda, kamu kurum ve kuruluşlarının yatırımlarının yanı sıra, ilçe ve köylerde yapılması planlanan altyapı, içme suyu, yol ve içme suyu gibi çalışmalar ile ilgili kararlar alındıToplantılarda;5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İlimiz İliç İlçesi 136 ada, 6 parsel no’lu, cilt 1, sayfa 68 no’da kayıtlı mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait olan ve 03/02/1999 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilen Vali Recep Yazıcıoğlu Çok Amaçlı Hizmet Binasının masrafları Müdürlüklerince karşılanmak kaydıyla, binanın onarımlarının yapılabilmesi için İl Özel İdaresi tarafından muvafakat verilmesi İliç Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilgi sayılı yazılarına ekli malzeme listesiyle talep edilmiştir. Söz konusu Vali Recep Yazıcıoğlu Çok Amaçlı Hizmet Binasının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce masrafları karşılanmak kaydıyla Binanın onarımlarına muvafakat verilmesine,
İl Özel İdaresi 2017 Mali Yılı Genel Sekreterlik Bütçesinin 44.24.01.01 / 01.1.1.06/ 05 / 05.03 tertibinde bulunan AB Projelerine Destek ödeneğinin, harcamalara ait iş ve işlemlerin daha hızlı ve takipli yapılabilmesi amacıyla İdaremiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesine aktarılması için; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 48.maddesine dayanılarak çıkarılan, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereği ödenek aktarmasının yapılmasına,
Merkez İlçe Binkoç ve Türkmenoğlu Köyleri sınırları içerisindeki 1/5000 ölçekli I43D06A ile 1/1000 ölçekli I43D06A4A, I43D06A4B ve I43D06A1D paftalarında yer alan Binkoç Köyü 110 ada 5 ve 6 numaralı parseller ile Türkmenoğlu Köyü 153 ada 1, 2, 3, 4, 81, 83, 85 ve 87 numaralı parseller için yaklaşık 6,88 ha. yüzölçümlü alan üzerinde hazırlanan Konut amaçlı uygulama İmar planının onaylanmasına,
İl Özel İdaresine ait 24 EK 179 plakalı Hyundai çöp kamyonunun Erzincan Belediyesine 3 (üç) yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili talebin, İl Özel İdaresinin çöp aracına ihtiyacına binaen reddine,
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6.maddesinin (a) bendi gereğince; Erzincan Çayırlı İlçesinin temel geçim kaynaklarından olan kuru fasulye üretimini destelemek ve geliştirmek maksadıyla Esence Çayırlı Bakliyat Kuru Fasulye Tesisinin yeniden faaliyete geçirilmesi için ihtiyaç duyulan 265.000,00 TL. ödeneğin söz konusu iş için kullanılmak üzere İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğü’nün 2017 Mali Yılı Bütçesinin ilgili tertibinden Çayırlı Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına,
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (f) bendi gereğince; İlimiz Yanlızbağ Beldesinde İl Özel İdaresi adına kayıtlı olan 459 ada, 21 parsel 2.865,00m2 yüzölçümlü taşınmazın satışının yapılmasına,
Tercan İlçesi Kemerçam Köyü sınırları içerisindeki 103 ada, 2 ve 3, 104 ada 1, 106 ada 8 ve 9, 107 ada 6 ve 7, 108 ada 1 ve 109 ada 6 numaralı parseller üzerinde hazırlanan Kemerçam Köyü Afetzede Yerleşim Yeri uygulama imar planının onaylanmasına,
İliç İlçesi Çilesiz Köyü sınırları içinde 208 Ada 23 parsel numaralı arsa üzerinde Akaryakıt Dolum ve Servis istasyonu amaçlı hazırlanan imar planı tadilatının onaylanmasına,
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İlimiz Tercan İlçesi Gevenlik Köyü Camii onarımı işi için İl özel İdaresi 2016 Yılı Yatırım Programında tahsis edilen 7.000,00.-TL. ödeneğin harcanmayan 4.500,00.-TL.sini aynı köyün içme suyu yapımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İlimiz Üzümlü İlçesi Pişkidağ Köyüne ait yolların su geçişlerinde ve yol kesişen yerlerde kullanılmak üzere 6 adet 300’lük, 8 adet 200’lük borunun İl Özel İdaresi ambar mevcutlarından karşılanmasına,
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İlimiz Kemaliye İlçesi Belediye sınırları içerisinde Kemaliye Belediyesi tarafından İl Özel İdaresi’ne bir yer tahsis edilmesi kaydı ile Kemaliye İlçesi İl Genel Meclisi üyesi olarak uzun yıllar hizmet eden ve 2017 Yılı Haziran ayında vefat eden Şerafettin ÖZER adına İl Özel İdaresi 2017-2018 Yılı Yatırım Programına alınarak park yapılmasına,
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İlimiz Kemaliye İlçesi Yeşilyurt köyünde bulunan ve çobanevi olarak kullanılan 2 Adet 115/1 115/2 kapı numaralı binaların onarımının yapılarak Köy Misafirhanesi olarak kullanılması ile ilgili talebin İl Özel İdaresi tarafından mahallinde inceleme yapılarak keşfinin çıkarıldıktan sonra tekrar değerlendirilmesine,
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İlimiz Refahiye İlçesi Kaçak Köyü ile Gölcük Mezrası arası yol bağlantısının yapılmasına, Muratçayırı Köyünün iki mahallesinde kumlama çalışması yapılması ve köy girişinde bulunan 2 adet virajın İl Özel İdaresi araçlarının boş kaldığı zamanlarda düzeltilmesine,
Merkez İlçe Günbağı, Tatlısu ve Karatuş Köyleri ile Çağlayan Beldesi sınırları içerisindeki yaklaşık 25,86 ha. yüzölçümlü alan üzerinde Hidroelektrik Santrali (HES) amaçlı hazırlanan Uygulama İmar Planının onaylanmasına,
Otlukbeli İlçesi Ördekhacı Köyü, Çataksu Köyü ile Çatak Mevkii arasındaki 3 Km.lik Yolun İl Özel İdaresi yol ağına alınarak yeni yol güzergahı açılması için İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım Programına alınması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine,
Kemaliye İlçesi Aslanoba Köyünde yaşanan içme suyu sıkıntısının giderilebilmesi için İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak yapılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine,
Üzümlü İlçesi Üçler Mahallesinde sulama kanalında kullanılmak üzere 160 metre 300’lük boru, Karacalar Köyü içme suyu işinde kullanılmak üzere 300 metre 63’lük boru, Bağlar Köyü sansa mezrası sulama işinde kullanılmak üzere 300 metre 200’lük borunun İl Özel İdaresi Ambar mevcutlarından karşılanması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine,
Kemah İlçesi Kayabaşı Köyü ve Arduçlu arası yolun stabilize işi, Yücebelen, Maksutuşağı, Doluca, Beşikli, Konuksever ve Şahintepe Köylerine ait yayla yollarının İl Özel İdaresine ait iş makineleriyle yapılması, Cevizlik Köyü arazi yollarının su arkı geçişlerinde kullanılmak üzere 150 metre 250’lik sulama borusunun İl Özel İdaresi Ambar mevcutlarından verilmesi ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine,
Üzümlü İlçesi Pişkidağ Köyüne ait yolların su geçişlerinde ve yol kesişen yerlerde kullanılmak üzere 6 adet 300’lük, 8 adet 200’lük borunun İl Özel İdaresi ambar mevcutlarından karşılanması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine,
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İlimiz Refahiye İlçesi Alaçayır Köyüne 4000 m2 kilit parke ile söz konusu alana yetecek kadar park bordürü İl Özel İdaresi tarafından alınarak işçiliğinin köy halkı tarafından karşılanması kaydı ile Köy Muhtarlığına teslim edilmesine,
İlimiz İliç İlçesi İslamköy Köyünde köy katkılı olarak yapımı devam eden sosyal tesis inşaatının tamamlanabilmesi için 20.000,00 TL. ödeneğin İliç İlçesi Köyler Hizmet Götürüme Birliği hesaplarına aktarılmasına,
Merkez Yeşilçay Köyü Köy Konağı onarımı işi için İl Özel İdaresi 2017 Yılı Sosyal Tesis Programına konulan 25.000,00.-TL.ödeneğin aynı köyün Köy Konağı ile Sağlık Evinin onarımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
Merkez B.Çakırman Köyü Parke yapımı işi için İl Özel İdaresi 2017 Yılı Yatırım Programına konulan 60.000,00.-TL.ödeneğin aynı köyün 15.000,00.-TL.sinin 200 metre kanal yapımı işinde, 45.000,00.-TL.sinin ise Köy Konağı yapımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
Merkez Beşsaray Köyünde yeni yerleşim yeri olduğu ve bu alanda içme suyu ile kanalizasyon olmadığından İl Özel İdaresi tarafından bahse konu yere içme suyu ve kanalizasyon götürülmesi için 40.000,00.-TL. ödenek ayrılarak İl Özel İdaresi Ek Yatırım Programına alınarak yapılmasına,
Merkez Ballı Köyü Köy Konağı onarımı işi için İl Özel İdaresi 2017 Yılı Sosyal Tesis Programına konulan 45.000,00.-TL.ödeneğin aynı köyün parke yapımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
Merkez Koçyatağı Köyüne afet sebebiyle yapılan 20 adet konutun yollarının çamur olması nedeni ile söz konusu yolun stabilize işinin İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak yapılmasına,
Merkez Günbağı Köyünde yapımı devam eden kanalizasyon ve içme suyu şebeke değişimi işinde projede eksik kalan yerlerin İl Özel İdaresi tarafından çizilerek gerekli ödeneğin ilgili tertipten aktarılması ve kalan işin tamamlanmasına,
Merkez Tatlısu Köyünde bulunan 2 mezarlığın duvar yapımı ve çeşme yapımı işi için 20.000,00.-TL. ödenek ayrılarak İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak yapılmasına,
İlimiz Tercan İlçesi Beşgöze Köyü için İl Özel İdaresi 2016 Yılı Yatırım Programında imam evi için ayrılan 20.000,00-TL. ödeneğin aynı köyün köy mezarlığı yapımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
Tercan İlçesi Güzbulak Köyünde yapılan Şehit Onbaşı Mustafa Kemal AKÇA Hayratının olduğu alan içerisine çocuk parkı yapımı işi için 20.000,00.-TL. ödeneğin Tercan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Hesaplarına aktarılmasına,
Çayırlı İlçesi Yeşilyaka Köyüne çocuk parkı yapımı işi için 10.000,00.-TL. ödenek ayrılarak İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Diğer Haber

Erzincan’da aranan 9 kişi yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, …