21 Şubat Çarşamba , 2024

7 Günde 7 Konuda 7 Denetim Yapılacak

Erzincan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mehmet Makas Başkanlığında toplanarak koronavirüsle mücadelede ek kararlar aldı. Alınan kararlar kapsamında, 7 Günde 7 Konuda 7 Denetim yapılacak.

Erzincan Valiliğince alınan kararla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada; “ Koronavirüs salgınının etkileri ve vaka artışları tüm Dünyada halen devam etmekte olup özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığı görülmektedir.

Ülkemizde de koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek kurallar ve önlemler belirlenmekte ve uygulamaya geçirilmektedir.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın Sağlık Bakanlığı ile birlikte değerlendirilmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine aşağıdaki kararların alınması gerekmiştir. Bu nedenle İlimizdeki mevcut durumu analiz etmek üzere 17.10.2020 tarihinde olağanüstü toplanılarak gerekli değerlendirilmeler yapılmış olup İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 18.10.2020 tarihli ve 17174 sayılı Genelgeleri çerçevesinde de aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Bu kapsamda;

  1. İlimiz genelinde salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair TAKİP, DENETİM, UYARI ekseninde mevcut durum analiz edilmiş, alınan tedbirler ile yürütülen denetim faaliyetleri değerlendirilmiş olup salgınla mücadelede kurumsal kapasitenin yükseltilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların (bilhassa yerel yönetimlerin) takip, denetim ve uyarı sistemine daha fazla katkı sunmalarına,
  2. 7 Gün 7 Konu 7 Denetim; İlimiz genelinde 19 Ekim Pazartesi gününden itibaren önümüzdeki 7 gün boyunca aşağıda belirtilen 7 ayrı konuda genel denetimlerin yapılmasına yönelik gerekli planlama ve uygulamanın eşgüdüm içerisinde en üst seviyede icra edilmesine,

TARİH    AÇIKLAMA

19 Ekim Pazartesi

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta
olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme
mekânları

20 Ekim Salı

Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan
her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dâhil)
ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler

21 Ekim Çarşamba

Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu
işçi çalıştırılan fabrika, işletme vb. yerler ile
personel servisleri

22 Ekim Perşembe

Tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona
tabi tutulan kişiler

23 Ekim Cuma

AVM’ler, cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesisleri

24 Ekim Cumartesi

Vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde
bulunabildikleri kamuya açık alanlar (cadde,
sokak, park ve bahçeler, piknik alanları,
pazaryerleri, sahiller vb.)

25 Ekim Pazar

Berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet
kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, düğün
ve/veya nikâh salonları, lunapark/tematik parklar

Etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede olacak şekilde planlanacak ve uygulanacak denetim faaliyetlerinde, denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenmesine,

  1. Anons ve Duyuruların Etkinliği;

Gerek belediyelerin, il özel idarelerin, kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri ile camilerden yapılan anonslar gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla (televizyon, radyo, gazete, sosyal medya gibi) yapılan paylaşımlar sonucunda vatandaşlarımızın özellikle maske kullanma konusunda ki telkin veya çağrılara önemli ölçüde riayet ettikleri değerlendirilmektedir. Maske kullanımı konusundaki hassasiyetin aynı şekilde korunmasının yanı sıra fiziki mesafe kuralı konusunda da duyarlılığın arttırılmasına,

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünde fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekânlarda uyulması gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususlarının her türlü duyuru vasıtasıyla vatandaşlarımıza hatırlatılmasına,

Bu amaçla aşağıdaki duyuru metninin yukarıda belirtilen vasıtalarla anons edilmesinin sağlanmasına, “Kıymetli vatandaşlarımız; Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Saygıdeğer hemşerilerimiz,
Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız.”

  1. Temaslı Bildiriminin Önemi;

Salgınla mücadelenin temel unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş vatandaşlarımızın yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır.

Covid19 tanısı konulan kişilerin temaslısı oldukları kişilerle ilgili bilgileri eksik/gerçeğe aykırı şekilde vermeleri durumunda gerekli idari ve adli işlemlerin yapılması hususu İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 24.09.2020 tarihli Genelgeleri ile bildirilmişti.

Son dönemlerde temaslı bildirim oranlarında düşüş olduğu, birinci derece yakınlar dışında temaslı bildiriminde isteksizlik yaşandığı görülmektedir.

Salgının yayılımının önlenmesi açısından Covid19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

  1. Şehir İçi Toplu Ulaşım HES Entegrasyonu;

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 29.09.2020 tarihli Genelgesi ile her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanması konusunda gerekli talimat gönderilmişti.

Buna rağmen başta büyükşehirler olmak üzere bazı belediyelerce Sağlık Bakanlığı ile HES entegrasyonu sağlanmasına yönelik çalışmaların yeterince hızlı yürütülmediği, uygulamada bazı hususlarda tereddütler yaşandığı görülmektedir. Bu nedenle İlimiz genelinde de Şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunun sağlanmasına ilişkin temel usul ve esaslara dair hükümlerin ilgi Genelge Ek-1’ de gönderilen çerçevede yürütülmesine ve gerekli entegrasyonların bir an evvel sağlanmasına,

  1. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 08.10.2020 tarihli ve 14430520 sayılı yazıları gereği 10-02 sayılı kararımız ile bildirilen ilkokul ve ortaokullara ek olarak İlimiz Merkez İlçesi Çağlayan İlkokulu ile Yaylabaşı İlkokulu ve Ortaokulunda da derslerin tamamının hafta içi beş gün yüz yüze eğitim yoluyla işlenmesine karar verilmiş olup,

Bu hususlarda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri uyarınca Meclisimizce yukarıda alınan kararların ve daha önceki alınan kararlarımızın ilgili birim amirleri ve sıralı sorumlu amirler tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Diğer Haber

Öğrenci ve öğretmenlere eğitimler verildi

Erzincan’da polis ekipleri tarafından, kent merkezinde bulunan okullarda kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri ile …