18 Mayıs Cumartesi , 2024

Erzincan’da yürütülen sağlık hizmetleri değerlendirildi

Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Taner Kösetürk ve Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız’ın katılımlarıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

 AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Erzincan İl Başkanı M. Cavit Şireci ve AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanı Av. Ferhat Bulut, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ettiler.Gerçekleşen toplantıda Erzincan’da  yürütülen sağlık hizmetleri, sağlık yatırımları ile ilgili gelinen son durum değerlendirildi.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünce 2022 yılında gerçekleşen Hizmet Binası ve Sağlık Tesisi Yatırımları ile sağlık hizmet sunumunda kullanılan tıbbi cihaz ve donanım yatırımlarını içerir bilgiler şu şekilde;

A.HİZMET BİNASI VE SAĞLIK TESİSLERİ YATIRIMLARI

İlimiz genelinde tamamlanan, devam eden ve planlanan bina ve tesis yatırımları toplamı 1.246.799.331,00 TL’dir.  Tamamlanan yatırım tutarı 122.024.878,56 TL’dir. Devam Eden Yatırım Tutarı 1.044.324.452,04 TL’dir. Planlanan Yatırım Tutarı 80.450.000,00 TL’dir.

A.1. TAMAMLANAN YATIRIMLAR

3 adet yatırım 122.024.878,56 TL bedelle tamamlanmıştır.

 1. MENGÜCEK GAZİ EGİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ REVİZE BLOK 250 YATAKLI EK BİNA

 

İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı 3. Basamak sağlık tesislerinden olan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmet sunum ihtiyacına binaen 2017 yılında yapımına başlanan 250 yatak kapasiteli ek bina inşaatı 119.534.030,27 TL bedelle tamamlanarak 2019 yılında hizmet vermeye başlamıştır.

 1. REFAHİYE İLÇESİ LOJMAN İNŞAATI (HİBE)

İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı  2. Basamak sağlık tesislerinden olan Refahiye Dr. Fahrettin Uğur Devlet Hastanesi ihtiyacına binaen Hibe yoluyla yapımına başlanan lojman inşaatı 2019 yılında tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

 1. ERZİNCAN MERKEZ KARAAĞAÇ 7 HEKİMLİK ASM+112 ASH

İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı birinci basamak sağlık tesislerinden olan Karaağaç 7 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu binası inşaatı 2019 yılında başlamış 2.490.848,29 TL bedelle 2020 yılında tamamlanarak hizmet vermeye başlamıştır.

A.2. DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Arsa, proje ve ihale aşamaları tamamlanarak yapım süreci devam eden 3 kalem yatırımın toplam bedeli 1.044.324.452,04 TL’dir.

 • ERZİNCAN 500 YATAKLI DEVLET HASTANESİ

Binanın betonarme taşıyıcı sistem imalatları tamamlanmıştır. Cephesi ve çatısı tamamen bitmiştir. İkmal İhalesi tekliflerin yüksek olması nedeniyle iptal olmuştur. Sağlık Bakanlığınca 03.08.2022 tarihinde yeniden ikmal ihalesine çıkılarak 29.09.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Fiziki Gerçekleşme:% 70

Toplam harcama tutarı 414.946.693,61TL

İlk İhale Sözleşme Bedeli: 261.224.000,00+Fiyat Fark.+İş Artış +KDV =  449.827.420,01 TL

İkmal İhalesi Sözleşme Bedeli : 576.000.000,00 TL’dir. İşin Süresi 450 gündür.

Toplam Maliyet : 1.025.827.420,01 TL.

ERZİNCAN MERKEZ KARAAĞAÇ SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ

Binanın taşıyıcı sistem imalatları yapılmıştır. Dış cephe sıvası yapılmıştır. Dış cephe kaplama imalatları yapımı tamamlanmak üzeredir. Bina iç cephesinde alçı sıva yapımı devam etmektedir. Elektrik ve mekanik tesisat çalışmaları devam etmektedir. 2022 yılı Aralık döneminde teslim edilmesi öngörülmekte olup tıbbi cihaz, büro mefruşatı, spor aletleri başta olmak üzere muhtelif demirbaş gruplarında ihtiyaçlar belirlenerek Sağlık Bakanlığı ilgili birimlerinden yaklaşık 6.500.000,00 TL ödenek talebinde bulunulmuştur.

Fiziki Gerçekleşme:% 90

Sözleşme Bedeli:    10.729.092,034 TL

 • TERCAN MERCAN 2 HEKİMLİ ASM + 112 ASHİ

İlimiz Tercan İlçesi Mercan Beldesi 997 parselde bulunan 3.484 metrekarelik arsa alanında yapılacak olan 2 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası ihalesi Erzincan İl Sağlık Müdürlüğümüzce 16.08.2022 tarihinde 2022/456311 ihale kayıt numarası ile gerçekleştirilmiştir. İhale sonucu Yüklenici firma ile 27.10.2022 tarihinde sözleşme imzalanarak 11.11.2022 tarihinde yükleniciye yer teslimi yapılmıştır.

İşin Süresi : 360 gündür.

Sözleşme Bedeli: 6.583.000,00 TL’dir.

A.3. PLANLANAN YATIRIMLAR 

Arsa, proje ve ihale aşamasında olan 9 kalem yatırım için toplamda  80.450.000,00 TL tutarında yatırım öngörülmektedir.

 1. İLİÇ 16 DAİRELİ LOJMAN (1600 m²)

Lojman yeri için daha önce tahsis edilmiş alanın eğim fazlalığında dolayı bina yapılmasının mümkün olmaması nedeni ile Hazineden başka ada parselden bir kısım bu alana dahil edilmesi için çalışmalar başlatılmış Belediye encümen kararları alınmış tevhid işlemleri yapılıp Belediye imar uygulaması tamamlanmış olup dosyalar kontrol için Kadastro Müdürlüğüne gönderilmiştir. Kadastroda işlemler tamamlanarak Tapu Müdürlüğüne gönderilmiştir.

 1. ERZİNCAN MERKEZ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI + ASM + TSM + SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ + 112 ASHİ + İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Projenin yapılacağı arsa üzerindeki Vakıf Şerhi kaldırma çalışmaları sonuçlandırılmış olup gerekli belgeler Bakanlığımıza iletilmiştir. Bakanlığımız Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün E988 sayılı 12.06.2018 tarihli yazısı  ile Sağlık Yapıları Yıkım Değerlendirme Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda yıkım kararının uygulanabileceği belirtilmiş olup, proje  Bakanlığımızca yapım ihalesi aşamasındadır.

 1. KEMAH 16 DAİRELİ LOJMAN (1920m²)

Eski Hastane Binası olarak kullanılan alana yapılması planlanmış olup mevcut binaların durumları ile ilgili E273 sayılı 28.05.2018 tarihli Makam Oluruna istinaden oluşturulan Bina değerlendirme Komisyonu tarafından Binaların tadilat ve yıkımları yönünde gözlemsel teknik rapor düzenlenmiş yıkım kararı alınmıştır. Arsaya ilişkin istenilen bilgi ve belgeler hazırlanarak Bakanlığa gönderilmiştir.

 1. KEMALİYE 16 DAİRELİ LOJMAN (1920m²)

 

Yatırım Mevcut Hastane binasının bulunduğu arsa üzerine yapılacak olup Belediyeden Bakanlığımız tarafından istenilen bilgi ve belgeler temin edilmiştir. Bölgenin sit alanı olması nedeni ile Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden Proje için izin alınmıştır.Projeye ilişkin istenilen bilgi ve belgeler hazırlanarak Bakanlığa gönderilmiştir.

 1. OTLUKBELİ ENTEGRE İLÇE HASTANESİ (2500m²)

Otlukbeli 3242 parsel nolu belediyeye ait taşınmaza yapımı için gerekli arsa bilgileri Bakanlığımıza gönderilmiş olup proje çalışmaları Bakanlığımızca yürütülmektedir.

 1. CUMHURİYET MAH.4 HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

Cumhuriyet Mahallesi  1222 Ada 6 parsel numaralı taşınmaz için 4 hekimli Aile Sağlığı Merkezi yapımı için Bakanlığımızdan olur alınmış olup Yola Terk dosyası hazırlanıp işlemler tamamlanmış. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmıştır.Projenin onayı için Bakanlığımızla yazışmalar yapılmış uygunluk alınmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce mevcut yatırım arsası Mehmetçik ilkokulunun yanında olması nedeniyle Atatürk Mahallesi 76 ada 2 parselde bulunan İl Milli eğitime ait okul arsasından eşit büyüklükte yer verilerek takas yapılması talep edilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi Sağlık Bakanlığına yazılmıştır. Bakanlığımızca uygunluk verilmiş olup Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılmıştır.

 1. DEMİRKENT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 3 AHB+112 ACİL İSTASYON BİNASI

Fatih Mahallesi 1561 ada 3 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Bakanlığımızca yapımına başlanan Sağlıklı Yaşam Merkezinin bulunduğu arsaya yapılmak üzere planlanmıştır. Yatırımın, tip projeye göre vaziyet planı ve projedeki revizyonlarının yapılmasına müteakip ihaleye çıkılması planlanmaktadır.

 1. ERZİNCAN MERKEZ 3 NOLU ASHİ

Fatih Mahallesi 1561 ada 3 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Bakanlığımızca yapımına başlanan Sağlıklı Yaşam Merkezinin bulunduğu arsaya yapılmak üzere planlanmıştır. Yatırımın, tip projeye göre vaziyet planı ve projedeki revizyonlarının yapılmasına müteakip ihaleye çıkılması planlanmaktadır.

 1. ERZİNCAN MERKEZ ASM(4 AHB) (İZZETPAŞA)

Sağlık Bakanlığınca yatırım teklifi onaylanmış olup İzzetpaşa ASM  yerine yapılması düşünülmektedir.

 1. TIBBİ CİHAZ VE DONANIM YATIRIMLARI

İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı tüm sağlık tesislerimiz için 2022 yılında toplam 8.225.016,76 TL tutarında tıbbi cihaz ve donanım yatırımı yapılarak sağlık hizmet sunumunda etkin ve kaliteli hizmet üretmek amaçlanmaktadır.

Birinci basamak sağlık tesislerimizden entegre ilçe hastanelerimiz için 204.460,40 TL tutarında tıbbi cihaz edinilmiştir.

İkinci basamak sağlık tesislerimizden Refahiye Dr. Fahrettin Uğur Devlet Hastanesi için 111.325,90 TL tutarında tıbbi cihaz edinilmiştir.

İkinci basamak sağlık tesislerimizden Tercan Devlet Hastanesi için 64.962,00 TL tutarında tıbbi cihaz edinilmiştir.

Üçüncü Basamak sağlık tesislerimizden Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanemiz için 1.063.395,00 TL tutarında tıbbi cihaz edinilmiştir.

Üçüncü Basamak sağlık tesislerimizden Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanemiz için 6.780.873,42 TL tutarında tıbbi cihaz edinilmiştir.

 

 

 

Diğer Haber

Erzincan’da 2024 Nisan ayında 184 konut satıldı

Erzincan’da 2024 Nisan ayında 184 konut satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2024 Nisan ayı konut …