20 Mayıs Pazartesi , 2024

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç “2021 yılında CİMER 6,5 milyon şikâyet aldı”

 

Erzincan’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2021 yılında CİMER’in 6,5 milyon şikâyet aldığını ve diğer kurumlarla birlikte şikâyetin 8 milyona kadar ulaştığını dile getirdi.

Bir takım temaslar bulunmak ve STK temsilcileri ile muhtarlarla bir araya gelmek için Erzincan’da bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Erzincan’da özel bir otelde basın mensupları ile bir araya gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç İnsan haklarının korunması ve tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun rolünün güçlendirilmesi için teknik destek projesi ile ilgili olarak yaptığı konuşmasında, “Kamu Denetçiliği Kurumu Anayasamızın 74, maddesinde yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı olarak kurulmuş anayasal bir Kurumdur. Eşref-l mahlûkat olarak tanımlanan insani, “Hükümlerin efendisi sulhtur.” anlayışı ile kucaklayan bir hak arama Kurumudur. Kamu Denetçiliği Kurumu, (Ombudsmanlık) insan haklarına, barışa huzura, iyi yönetime, adalete ve hakkaniyete katkı sağlamak, vatandaşla idare arasında meydana gelen sorunları dostane bir yaklaşımla çözüme kavuşturmak için çalışmalar yapmaktadır.

Konuşmasına Kamu Denetçiliği Kurumu’nun işlevini ve özelliklerin anlatarak sürdüren Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Kamu Denetçiliği Kurumu mahkeme değil, yargı değil. İdare ile vatandaşa arasında ki ilişkileri, bir ara bulucu olarak, bir hakem olarak, sorun çözücü kurum olarak bir bakıma halkın da avukatlığını yaparak anayasada ve yasada, mevzuatta var olan hak ve özgürlükleri yorumuyla biraz daha genişleterek vatandaşın lehine çözmek amacındadır. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun özelliği bir konuda, bir kara verdiğinde idareciler, uygulamacılar bunu yol, yöntem, tarz olarak geliştirirler ve bütün emsallerde uygulayabilirler. Yani, kısacası biz bir denetim kurumuyuz. İdarenin eylemi ve işlemlerini hukuka uygunluk açısından, hakkaniyet açısından denetleyen bir kurumuz” dedi.

Geçtiğimiz 2021 yılında CİMER ’in 6,5 milyon şikâyet aldığını ve diğer kurumlarla birlikte şikâyetin 8 milyona kadar ulaştığını söyleyen Kamu Başdenetçisi Malkoç ayrıca, 18 yaşın üzerinde ki vatandaşların da hemen hemen yüzde 10’unun 1 yıl içerisinde CİMER ’e başvurduğunu ifade etti.

Kurum ile ilgili bilgilendirmesini yapan Malkoç, Kurum, hukuka bağlı bir yönetim anlayışını benimsemekte ve bu anlayışın toplumun bütün kesimlerince bilinmesini önemsemektedir. Dünyada Ombudsmanlık olarak da bilinen Kamu Denetçiliği Kurumu özünü Türk İslam tarihinden alır. Kamu hizmetlerinin işleyişini bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması ile denetlemekte, yapılan başvurulan, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönünden incelemekte, araştırmakta ve karara bağlamaktadır. Kamu Denetçiliği Kurumu “insanların en hayırlısı insanlara faydalı alandır.” inancı ve “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” ilkesi ile hareket etmektedir. Devletle vatandaşı kucaklayan bir anlayışla çalışan Kurum, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, demokrasinin kökleşmesine, hak aroma kültürünün yaygınlaşmasına ve şeffaf, hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır. Bu yönleri ile tarafsız, bağımsız, özerk uzman ve güvenilir bir konuma sahiptir. Ombudsmonlik idare ile vatandaş arasında dostane bir çözüm köprüsüdür.

Bu kitapta, Kamu Denetçiliği Kurumunun misyonu ve vizyonu ile idarelerle yaşanan sorunların kısa sürede ve dostane yöntemlerle çözümü için Kamu Denetçiliği Kurumuna nasıl başvurulacağı, başvuruların ne şekilde olması gerektiği, nasıl değerlendirildiği ve kararların nasıl verildiği anlatılmıştır. Rehberimizde ayrıca güçlü Türkiye için gerekli olan ve kararlarımızda dayanak olarak kullandığımız iyi yönetim ilkelerine yer verilmiştir. Zira iyi yönetim, vatandaş açısından bir hak, idare açısından bir sorumluluktur. Geleceğin güçlü Türkiye’si, adalet, insan hakları ve hukuk devleti üzerine yükselecektir. İnsan haklarına, barışa, huzura, iyi yönetime, adalete ve hakkaniyete katkı sağlayan herkesin emekleri var olsun, gayretleri bereketli olsun” dedi.

Kamu denetçisi Sadettin Kalkan ise yaptığı konuşmasında, Kamu personel rejimine ilişkin memurlardan gelen başvuruları değerlendirdiklerini ve aynı zamanda kamu görevlilerinin vatandaşlara karşı tutum ve davranışları hakkındaki şikayetleri incelediklerini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Kamu denetçisi Sadettin Kalkan basın mensuplarının sorularını cevapladılar.

Diğer Haber

“Her Yürek Bir Gelecek”

Erzincan’da “Her Yürek Bir Gelecek” isimli el sanatları sergisi açılışı gerçekleştirildi. Projede öğrencilere, el becerisi …