18 Mayıs Cumartesi , 2024

Kırsal, ‘Uzman Ellerle’ Hayat Buluyor

 

Tarım ve Orman Bakanlığınca 250 bin TL hibe desteğiyle kırsal alanda/kırsal mahallede yaşayan ve tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim almış gençlerin kendi işletmelerini kurabilmeleri için hayata geçirilen ‘Uzman Eller Projesi’ yurdun dört bir tarafında ilgi görüyor.

Bakanlıkça, kırsalı kalkındırmak, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim almış gençleri kırsala çekmek amacıyla “Uzman Eller Projesi” yürütülüyor. 2020 yılında 4 ilde pilot olarak uygulamaya başlanılan, 2022-2024 yıllarını kapsayacak 3 yıl boyunca 81 ile yaygınlaştırılan projeyle nüfusu 20 binin altındaki kırsal alan/kırsal mahallede tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim almış gençlerin girişimciliğinin desteklenmesi hedefleniyor.

Projeyle kırsal alanda/kırsal mahallede yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak amaçlanıyor. Uzman Eller Projesi, Bitkisel üretim,  hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli, uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, eğitimli iş gücü ile tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini artırmak, kırsal alan/kırsal mahalledeki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara hibe desteği vermek gayesiyle yürütülüyor.

Bu kapsamda bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, coğrafi işaretli ve yöresel ürünler üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere hibe desteği sağlanıyor. Uzman Eller Projesi çerçevesinde 2021-2022 dönemini kapsayan ilk yıl projeleri için 1023 kişiye 100 biner liraya kadar hibe verildi. Bu kapsamda 101 milyon 143 bin 124 lira hibe ödemesi, 26 milyon 364 bin 352 lira öz sermaye katkısı yapıldı. Toplam yatırım tutarı ise 127 milyon 507 bin 477 lira seviyesinde oldu. Proje kapsamında, hayvansal üretime yönelik 963 proje uygulandı. Büyükbaş hayvan süt sığırı yetiştiriciliğinde 384, büyükbaş hayvan besi yetiştiriciliğinde 148, büyükbaş hayvan manda yetiştiriciliğinde 4, küçükbaş hayvan koyun yetiştiriciliği ve besiciliğinde 251, küçükbaş hayvan keçi yetiştiriciliği ve besiciliğinde 26, arı yetiştiriciliği ve arı ürünleri ile arı sütü ve ana arı üretiminde 150 proje gerçekleştirildi. Öte yandan 46 bitkisel, 14 işleme, paketleme ve depolamaya yönelik projeye de destek verildi. Büyük bölümünü 18-35 yaş grubundaki girişimcilerin oluşturduğu, 666’sı erkek, 357’si kadın proje sahipleri arasında, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında doktora ve yüksek lisans yapanlar da yer aldı.

Uzman Eller Projesi kapsamında 2022-2023 döneminde verilecek hibe desteği 250 bin liraya çıkarıldı.

Diğer Haber

Erzincan’da 2024 Nisan ayında 184 konut satıldı

Erzincan’da 2024 Nisan ayında 184 konut satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2024 Nisan ayı konut …