16 Ağustos Salı , 2022

Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı

Erzincan Valiliğince İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara 31 Temmuz 2021 – ­15 Eylül 2021 tarihleri arasında yetkililer haricinde girmek yasaklandı.

Erzincan Valiliği tarafından yazılı basın açıklamasıyla, Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonunun 22/04/2021 tarih ve 2021/1 sayılı kararınca Erzincan İli sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara 31 Temmuz 2021 – ­15 Eylül 2021 tarihleri arasında yetkililer haricinde başkasının girmesi yasaklandı.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada: “6831 sayılı Orman Kanunu’nun 69. maddesine göre düzenlenen ve Bakanlar Kurulunun 10/09/1976 gün ve 7/12520 sayılı kararı ile yürürlüğe giren “Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmeliğin” 32. maddesi gereğince, Erzincan İli Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonunun 22/04/2021 tarih ve 2021/1 sayılı kararınca; 1­- Erzincan İli sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara 31 Temmuz 2021 – ­15 Eylül 2021 tarihleri arasında yetkililer haricinde başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Yerleşik mahalle/köy halkı hariç olmak üzere halkımızın gezi amaçlı ormana giriş ve çıkışları, orman içi yollarda, yol kenarlarında, mola vermek, ATV, UTV, Motosiklet vb. vasıtalarla sportif amaçlı ve her türlü faaliyetler ile çadırlı/çadırsız kamp yapmaları, mangal ve semaver yakmaları yasaklanmıştır. (Orman İdaresinden ihaleli/tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile orman idaresi tarafından çalıştırılan kişiler hariç)

2­-Tüm belediyelerimiz orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır.

3­-Orman Kanununun 31. ve 32. maddeleri kapsamında olan mahalle/köy başta olmak üzere, tüm mahalle/köylerde anız, bağ­ bahçe, tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

4­-Düğün, nişan, kutlama vb. organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yangın oluşturabilecek her türlü yanıcı maddelerin kullanımı yasaklanmıştır.

5­-Orman alanı civarı ve içerisindeki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek faaliyet nedeni ile oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz olarak alacaktır.

6­-Enerji nakil hatlarının yapım ve bakım ile ilgili kuruluşlar, (TEDAŞ, ARAS EDAŞ, TEİAŞ) hatları özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır.

7­-Sportif faaliyetler, tarımsal faaliyetler ve diğer faaliyetler için ormana girmek durumunda olanların Orman İşletme Şefliklerinden izin alması ve ormanda bulunacakları süre zarfında alınan bu izin belgelerini yanında bulunduracaklardır.

Sözü edilen faaliyetlerde bulunacak kişilerin orman işletme şefliklerine en az 72 saat öncesinden başvuruda bulunmalarına ve işletme şefliklerinin ise bu başvuruları değerlendirerek en geç 48 saat içerisinde olumlu/olumsuz şekilde ilgilisine cevap verecektir. Yukarıda belirtilen önlemlerin uygulanmasına karşı çıkan, zorluk gösteren ve uymayanlar hakkında 6381 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesine göre işlem yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Diğer Haber

Rektör Yardımcılığı Görevinde Devir Teslim Töreni

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Çağrı Çırak düzenlenen devir teslim …