Özel İdare’den Köylere Yatırım Yağıyor

İl Genel Meclisi’nce Eylül ayı toplantıları kapsamında köylerde yapımı devam eden yatırımlar, içme suyu, kanalizasyon, yol ve düzenleme çalışmaları masaya yatırıldı.

Erzincan İl Genel Meclisi, Bekir Yıldız başkanlığında Eylül ayı toplantılarını tamamladı. Erzincan İl Genel Meclisi’nce köylerde yapımı devam eden yatırımların yanı sıra, içme suyu, kanalizasyon, yol ve düzenleme çalışmalarının görüşüldüğü toplantılar beş gün sürdü.

Toplantılarda alınan kararlar şöyle; Üzümlü İlçesi Karakaya Köyü Muhammediye Camii (eski 276 parsel) yeni 293 ada, 1 parsel, 399,85 m² yüzölçümlü taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığına (Üzümlü İlçe Müftülüğü) 25 yıl süre ile tahsis edilmesine,

İliç İlçesi Çöpler Köyü  107 ada, 106 ve 115  parsel numaralı Köy Yerleşik Alan ve Civarı Sınırları dışında yer alan taşınmazların yaklaşık 11,7 ha’lık kısmında Anagold Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından 75 tonluk Yer Altı Patlayıcı  Depolama Alanı Amaçlı hazırlanan Uygulama İmar Planının onaylanmasına,

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Defterdarlık binasının 2.katında boş bulunan yeni yerine taşınacağından bakım onarım ve taşıma işlerinin İl Özel İdaresi tarafından yapılabilmesi için 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.Maddesi’nin (a) bendi gereğince; Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 2020 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına,

İl Özel İdaresi Memur Norm Kadro listesinde boş olan, 1 adet 3.derece Teknisyen kadrosunun iptal edilerek, yerine ihtiyaca binaen 1 adet 5.derece Teknisyen  kadrosunun ihdas edilmesine,

İl Özel İdaresi Memur Norm Kadro listesinde boş olan, 1 adet 1.derece Müdür Kadrosuna ihtiyaç olmadığından bahse konu kadronun iptal edilmesine ilişkin talebin reddine,

Kemah İlçesi Doğanköy Köyü, Yeniköy Mevkiindeki susuz tarla vasıflı  2.840,58 m² yüzölçümlü 107 ada, 81, 82, 83, 84 ve 85  parsel numaralı   taşınmazlar üzerinde Konut Amaçlı İlave İmar Planı olarak hazırlanan imar planlarının onaylanmasına,

Üzümlü İlçesi Karakaya Köyünde bulunan yeni yayla yollarının yapımı işinin İl Özel İdaresi 2020 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına,

İlimiz Kemah İlçesi Hakbilir Köy yolunun genişletme, bakım ve onarım işlerinin İl Özel İdaresine ait araçlarla yapılmasına,

Merkez Günbağı Köyümüze ait içme suyu Kaptaj Bölgesi piknik alanı olarak halkımız tarafından kullanıldığı ve kaptaj içine çöp vs. atıldığından dolayı sağlıklı içme suyu alınamadığı, söz konusu kaynağın etrafının tel örgüye alınarak korunması işinin İl Özel İdaresi 2020 yılı ek yatırım programa alınarak yapılmasına,

TANAP  tesislerinden İl Özel İdaresine aktarılan malzemelerden 2 adet Bayrak Direğinin Kargın Belediye Başkanlığı’na 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.maddesi gereğince bedelsiz olarak devir edilmesine,

Merkez İlçeye bağlı köylerimizin yayla yollarında, İl Özel İdaresine ait iş makineleri ile yatırım programında ki işlerden boşta kalan zamanlarda çalışma yapılmasına,

Merkez Bahçeliköy ve Ballı Köyünde ortak kullanılan içme suyu ishale hattının yenileneceği, söz konusu güzergah hattında İl Özel İdaresi araçları ile yol çalışmalarının yapılmasına,

Tercan İlçesi Kalecik Köyünde yapılan yeni konutlar bölgesine KÖYDES programı kapsamında kilit parke işinin yapılacağından dolayı, hava şartlarının da göz önünde bulundurularak acilen yol çalışma işlerinin İl Özel İdaresi araçları ile yapılmasına,

Refahiye İlçesi Sıralı Köyü Yaylalar Deresi mevkiinde hayvanların geçiş güzergâhında bulunan patika yolda büyük bir taşın olduğu, söz konusu bölgede başka geçiş güzergahı olmadığından dolayı bahse konu taşın İl Özel İdaresi imkanları kullanılarak kaldırılmasına,

Erzincan Belediye Başkanlığı adına 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre İdaremizce 30 yıllığına işletme ruhsatı verilen 2008/ 01 Jeotermal alan ve 2008/ 02 ruhsat numaralı Doğal Mineralli Su alanı ile ilgili olarak Erzincan Belediye Başkanlığı tarafından örneği yazımız ekinde gönderilen; İdare payının Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün maden ruhsatları için aldığı karara benzer bir karar alınarak Haziran ayı sonu itibari ile yatırılması gereken İdare payının 2020 yılı sonuna kadar ertelenmesi ve İdare payının yatırılmamasından dolayı uygulanması gereken teminat iradı idari yaptırımının da başvuruda belirtilen gerekçelerden dolayı istisnai olarak uygulanmaması taleplerinin kabul edilmesine,

Otlukbeli İlçe merkezinde bulunan sulama kanallarının bakım ve onarım işlerinin İl Özel İdaresi Teknik Elemanları tarafından yerinde tespit edilerek gereğinin yapılmasına,

Bilindiği üzere; İlimizde tarımsal sulama sorunu yaşanmaması için söz konusu sulama tesislerinin işletme, bakım ve onarım sorumluluğunun İl Özel İdaresi tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan (DSİ) devir işlemleri İl Genel Meclisi’nin 08.05.2020 tarih ve 88 sayılı kararı ile gerçekleştirilmiştir.

Çukurkuyu Bölgesinde bulunan P3 sulama pompasının şu an itibariyle atıl durumda olduğu, İlimiz Çukurkuyu ve Kavakyolu Mahallelerinde bulunan ekili arazilerin sulanmasında aşırı derecede sıkıntılar yaşandığı, söz konusu mağduriyetin ortadan kaldırılması için Çukurkuyu P3 pompasının onarımının yapılarak devreye alınmasına,

İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programında yer alan İlimiz Otlukbeli İlçesi Ağamçağam Köyü korige boru alımı işinde bulunan 20.000,00 TL. ödeneğin, Ağamçağam, Karadivan, Yeniköy ve Boğazlı Köyleri korige boru ve içme suyu borusu alımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,

Kemah İlçesi Ayranpınar Köyü içme suyunda arsenik tespit edildiği, köyde başka bir içme suyu kaynağının olmadığı, bu nedenle köy içinde bulunan içme suyu çeşmesi alanında drenaj çalışmasının yapılması, ayrıca Atma Köyüne ilave su getirilmesi, söz konusu işlerde kullanılmak üzere 50.000,00 TL. ödeneğin Kemah Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına gönderilmesine,

Kemaliye İlçesi Efeler Köyü Kızılçukur Mezrası 4000 metre’lik içme suyu ishale hattında 1000 metrelik kısmının kullanılamaz hale geldiği, söz konusu bölgede çalıştırılmak üzere kırıcılı iş makinesinin görevlendirilmesi, ayrıca aynı makine ile Salkımlı Köyü ile Karapınar Köyü arasında olan 6 adet keskin virajda da çalışma yapılmasına,

İlimiz Kemaliye İlçesi Esence Köyü içindeki bulunan camii yolunda kullanılmak üzere 400 m2 kilit parke yapımı işi ve cami çevresi ile köy meydanı düzenle işinde köy katkılı olarak kullanılmak üzere 10.000,00 TL. ödeneğin Kemaliye Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına gönderilmesine,

İlimiz Kemaliye İlçesi Karapınar Köyü Konacık Mezrası yolunun 2019 yılı içerisinde alt yapısının yapıldığı ve stabilize olarak kullanıldığı, söz konusu yolda aşırı keskin ve dar virajların bulunduğu, ayrıca taşımalı eğitim yapılan bu köy yolunda mevsim şartları itibariyle yağan yağmur sonucunda gidiş gelişlerde sıkıntılar yaşandığı ve köy halkının böyle durumlarda traktörleri kullanarak öğrencileri okula götürdükleri, bahse konu mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması için söz konusu 1 km.lik yolda Teknik Elemanlar tarafından yerinde inceleme yapılarak İl Özel İdaresi araçları ile bakım ve onarım işlerinin yapılmasına,

Merkez Koçyatağı Köyü yol güzergahında bulunan 1 adet menfezin çok dar olduğu ve araç geçişlerinde sıkıntı yaşandığı, menfez genişletme çalışması yapılarak söz konusu mağduriyetin giderlmesi ayrıca aynı köyde bulunan yeni yerleşim yerinde konutlaşma bitmiş olup alt yapı ve içme suyu yapıldığı, söz konusu yerleim yerlerinde sokak aralarının yol çalışmalarının İl Özel İdaresi araçları ile yapılmasına,

2020 Yılı içerisinde İl Özel İdaresi adına işletme, bakım ve onarımı devir alınan Sulama Birliğinin alanında olan sulama kanallarının durumunu raporlayabilmek için İl Özel İdaresi tarafından bir değerlendirme yapılarak hasarlı kanalların metrajının ortaya çıkarılması için çalışma yapılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine,

Çayırlı İlçesi Aşağı Çamurdere Köyünde yapılan Cemevi inşaatının köy halkı ve hayır sever vatandaşların katkılarıyla tamamlandığı, ancak Cemevi etrafında bulunan istinat duvarlarının alt taraflarının beslenmesi ve yolunun kullanılabilir hale getirilmesi için İl Özel İdaresi araçları ile çalışma yapılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine,

İliç İlçesi Konukçu Köyünün ana yola bağlantı mesafesinin uzun olduğu, söz konusu bölgede kadastro paftasında ki alternatif bir yolun olduğu ve mesafe olarak daha kısa olduğu, bundan dolayı yeni güzergâh yolunun İl Özel İdaresi yol ağına alınarak bakım, onarım ve genişletme çalışmalarının yapılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine,” oy birliği ile karar verildi.

Diğer Haber

Şehit Gündüz’ün Ailesi ve Mezarı Ziyaret Edildi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz’da FETÖ/ PDY terör örgütünün darbe teşebbüsü sırasında hayatını kaybeden …