TSE (Araç) Kontrol Merkezi İşletmeleri ihaleyle kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan bilgiye göre,Türk Standardları Enstitü, Enstitü tarafından gerçekleştirilmekte olan ve detayları TSE (Araç) Kontrol Merkezi İşletmeleri Teknik Şartnamesi 3. maddede mevcut bulunan uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili olmak üzere; TSE uzmanının ilgili kontrolleri yapması için illerde TSE (Araç) Kontrol Merkezlerine ait gerekli alt yapı şartlarının sağlanması ve 01/02/2023-31/01/2026 tarihleri arasında bu tesislerin işletilmesi işine ilişkin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkacak.

TSE (Araç) Kontrol Merkezlerinde, ambulans ilk/periyodik Ek-C belgesine dair faaliyetler, ADR taşıt/araç uygunluk faaliyetleri, yaş sebze ve meyve taşıyan frigorifik araçların kontrolü, atık taşıyan araçların incelemeleri, tadilat görmüş araçların fiili ve dosya kontrolleri, karayolu uygunluk, montaj faaliyetleri vb. işler yapılacak. TSE tarafından; istihdam edilen ve ayni, mali hakları karşılanan uzman/uzmanlar vasıtasıyla ilgili faaliyetler gerçekleştirilecek. TSE, işletmenin gider ve diğer faaliyetlerine müdahil olmayacak.

İhale üzerinde kalan işletmeci, TSE (Araç) Kontrol Merkezinde müşterilere verilen ve ihaleye konu araç kontrolü hizmetleri işlemleri sonucu tahakkuk edecek olan, ihaleye esas paylaşım bedelinin teklif edilen yüzde (%) oranı karşılığında ihale konusu işi gerçekleştirmeyi ve arta kalan kısmını TSE’ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

İhale dokümanını oluşturan Teknik Şartname, İdari Şartname ve Standart Formlar http://www.tse.org.tr adresinde yayımlanacak ve TSE web sitesinde ücretsiz görülebilecek. Ancak ihaleye katılım için 3. maddede belirtilen ücret karşılığı ihale dokümanı satın alınmak ve belgelendirilmek zorundadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Diğer Haber

Üzüm Bağlarında Kontroller Devam Ediyor

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik ekipleri …