20 Ağustos Cumartesi , 2022

Yükseköğretim Kalite Kurulu İzleme Programı Gerçekleştirildi

Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine Kurumsal İzleme Programı 1 Eylül 2021 tarihinde çevrim içi toplantılarla gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kalite Kurulundan toplantılara İzleme Takımı Üyeleri Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut (Takım Başkanı), Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serdal Terzi (Akademik Değerlendirici), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nden Ekrem Öztürk (İdari Değerlendirici) ve Galatasaray Üniversitesi’nden Fidan Argun (Öğrenci Değerlendirici) katıldı.

 Beş oturumda gerçekleştirilen toplantıların ilki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve İzleme Takımı Üyeleri arasındaki görüşmeyle başladı.

 İkinci oturuma, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Rektör Yardımcısı M. Fatih Ertugay, Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü Üyeleri katıldı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’in kalite çalışmaları ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile ilgili bilgilendirme sunumunun ardından Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. A. Ercan Ekinci Kalite Güvence Sistemi, Araştırma-Geliştirme, Yönetim Sistemi ve Toplumsal Katkı başlıkları hakkında, daha sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük Eğitim-Öğretim, Uluslararasılaşma ve Uzaktan Eğitim Sistemi başlıkları hakkında sunum gerçekleştirdi.

 Üçüncü oturum, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senato Üyelerinin katıldığı toplantıyla devam etti. Daha sonra, idari birim temsilcileri, Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile Koordinatörlüklerin yöneticileri ve öğrencilerin katıldığı oturum gerçekleştirildi.

 Son oturum ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve İzleme Takımı Üyeleri arasındaki kapanış görüşmesiyle sona erdi. Kapanış görüşmesinde, İzleme Takımı Üyeleri 2018 yılı Kurumsal Geri Bildirim Raporunda Üniversitemiz için belirtilen gelişmeye açık yönlerin büyük çoğunluğunun yerine getirilmiş olduğunu ifade etti. Ayrıca, Üniversitemizin kalite süreçlerinde gerçekleştirdiği çalışmalardan ve iyileştirmelerden memnuniyetlerini dile getirerek Üniversitede kalite bilincinin üst seviyede olduğu ve üst yönetimin bunu özümsediği vurgulandı. Rektör Prof. Dr. Akın Levent ise İzleme Takımı Üyelerinin önerilerinin ve değerlendirmelerinin Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi için yol gösterici olacağını ifade ederek takım üyelerine teşekkürlerini iletti.

Diğer Haber

“Koruyucu Aile” Konulu Seminer Verildi

Erzincan İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından “Koruyucu Aile” konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi. …