Tag Archives: KEMAV

KEMAV, ”Kemaliye Altından Değerlidir” Dedi

Haber: Eren VARLI KEMAV Ankara Kemaliye Platformu tarafından Kemaliye’de altın madeni arama faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik olarak bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Ali Coşkun Başkanlığında, Ulaştırma Eski Bakanı ve KEMAV Kurucu ve Onursal Başkanı Hasan Basri Aktan ve KEMAV Başkanı İsmail Yücel tarafından yönetildi. Geniş bir katılım sağlanan toplantıya siyasetçi, bürokrat, iş insanı, hukukçu, akademisyen, mühendis, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Kemaliyelilerden oluşan toplam 73 davetli katıldı. Toplantıda Kemaliye’de altın madeni arama faaliyetlerinin durdurulması, Kemaliyelilerin ortak kararı ve talebi olduğu vurgulandı. Kemaliyelilerin, Kemaliye’nin doğal güzelliklerini, kültür nehri niteliğindeki Karasu/Fırat Nehrini, Sarıçiçek Yaylasını, Subatan Gölünü, Dilli Deresini, Kadıgölünü ve içme suyu kaynaklarını korumak amacıyla, gerekli yasal her türlü mücadeleyi kararlılıkla yürüteceği açıklandı. Toplantı sonunda hukuk, çevre, bilim ve iletişim konu başlığı ile dört çalışma grubu/komitesi oluşturuldu. Tüm çalışmalar KEMAV’ın koordinasyonunda; Kemaliye Belediye Başkanı, Köy Muhtarlıkları ve Dernekleri ile işbirliği halinde yürütülecek. Yapılacak çalışmaların Üst Düzey Kamu Temas Heyeti tarafından müştereken değerlendirilmek suretiyle, alınması gereken tedbirler kararlaştırılacak. İlgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerekli temaslarda ve girişimlerde bulunulacak. Ankara istişare toplantılarında mutabakat sağlanan çözüm önerileri olarak; “1-Sarıçiçek Yaylası, Subatan, Hotar, Dilli Çayı, Karanlık Kanyon dâhil bu alanın barındırdığı Habitat ve eko-sistem nedeniyle, bölgenin ‘milli park veya özel çevre koruma bölgesi’ ilan edilmesi yönünde çalışmalar yapılması ve girişimlerde bulunulması, 2-Kemaliye’nin doğal dokusu, özgün mimari yapısı ve taşıdığı kültür değerleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine dâhil edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve bu yönde girişimlerde bulunulması” kararlaştırıldı.

Devamı...